Legio Data AS i Trondheim er konkurs, fremgår det av en kjennelse fra Trøndelag tingrett.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter, eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige», heter det i kjennelsen.

Det er Skatteetaten som har begjært selskapet konkurs, etter et ubetalt skattekrav på 460.707 kroner.

Selskapet hadde ingen ansatte på konkurstidspunktet.

Legio Data har ikke levert regnskap for 2021, men står oppført med 0 i inntekter siden 2015. I det samme tidsrommet har selskapet et samlet negativt resultat på 674.000 kroner.

Selskapet var et privat aksjeselskap, med en aksjekapital på 100.000 kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Jarl Grønbech. Han har hittil ikke besvart NT24s henvendelser,

Regnskap


2020 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Driftsres. -15.000 -1.000 -38.000 -160.000 -22.000 -99.000
Res. før skatt -43.000 -39.000 -54.000 -338.000 30.000 -230.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.