NTEs storinvestering til en milliard kroner ved Nedre Fiskumfoss i rute. Feiret med konsert i maskinhallen

Onsdag denne uka inviterte NTE til ei lita feiring i maskinhallen på det som skal bli ny kraftstasjon på Nedre Fiskumfoss.

ALT ER I RUTE: Prosjektleder for hovedentreprenør Skanska, Mads Aniksdal, prosjektleder NTE, Randi Reitan Troset og administrerende direktør NTE Energi, Kenneth Brandsås, er alle fornøyde med hvordan det som skal bli Nye Nedre Fiskumfoss vokser fram. Det feiret de med en konsert inne i fjellet denne uka. 

New Articles

HARRAN: Fortsatt er det mye jobb igjen før vannkrana kan skrus på i nye Nedre Fiskumfoss kraftverk om drøye to år, men allerede nå kan man se konturen av gigantanlegget til en milliard kroner. Det vil si det er bare en brøkdel av anlegget som vises over bakken. Det meste befinner seg under jorda.

– Det meste av tunneler er ferdig, og nå jobbes det med å sprenge ut maskinhallen der de to turbinene etter hvert skal få plass, sier prosjektleder Randi Reitan Troset fra NTE.

Anleggsfolk pleier å være flinke til å feire milepæler i prosjekt de jobber med, men på grunn av koronapandemien har det blitt lite feiring på anlegget ved Namsen.

– Derfor inviterte vi involverte i prosjektet til en konsert med Thomas Brøndbo i maskinhallen som et lita feiring nå mot sommerferien. For vi har egentlig mye som vi er stolte av i prosjektet, sier administrerende direktør i NTE Energi, Kenneth Brandsås.

FØRSTE KONSERT MED HJELM: Thomas Brøndbo holdt en flott minikonsert i det som skal bli den mye maskinhallen på Nedre Fiskumfoss. 

Kontroll på forurensning

Før bygginga kom i gang var det mange som var skeptiske og som fryktet at forurensning fra anlegget skulle slippe ut i Namsen.

– Bestandig når vi går i gang med et prosjekt får vi en utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Jeg har imidlertid aldri opplevd en så streng utslippstillatelse som den vi har på dette anlegget. Og det synes vi er veldig bra. Namsen er ei nasjonal lakseelv, og vi skal gjøre vårt aller ytterste for at vi skal påvirke den minst mulig, sier Troset.

Så langt har det gått veldig bra.

– Vannkvaliteten i Namsen overvåkes både før og etter anleggsområdet. Det gjør at vi ser med en gang hvis de tiltakene vi har satt i gang for å hindre forurensning ikke virker, sier Brandsås.

ENDA ET STYKKE NED: Det er store dimensjoner over maskinhallen som salve for salve sprenges ut av fjellet. Enda skal de omkring sju meter ned før alt om et par år skal være fylt med turbiner, generatorer og annet teknisk utstyr. 

Sikrere enn før

Det var også knyttet litt spenning til bygging av en veg ned til undersida dammen og til utløpet av kraftstasjonen.

– Skråninga ned mot denne vegen er bratt. De som hjelper oss med planlegging var sikre på at den skråninga kom til å stå trygt under arbeidet, og det har vist seg at dette har gått bra. Nå bygger vi opp en solid forstøtningsmur som kommer til å støtte opp skråninga i framtida, sier Troset.

De driver også med rydding og sikring i området nedenfor dammen.

– Det var vel ikke helt de samme kravene til sikkerhet i nærområdet rundt anlegget da Nedre Fiskumfoss ble bygget på 1940- og 1950-tallet. Målet vårt er at når vi er ferdig med anleggsperioden skal området være mye sikrere og tryggere enn da vi startet, sier hun.

NOE ER SYNLIG: Selv om det meste av arbeidet som er gjort er usynlig og inne i fjellet, så er det likevel dimensjoner over den jobben som er gjort utendørs. Når stasjonen er i drift er det som gjenstår av fjell på høyre side av bildet sprengt bort, og så skal vannet slippes inn gjennom disse inntakene. 

Nøye avveininger

Det var ikke gitt at det ble ei utbygging med ny kraftstasjon på Nedre Fiskumfoss.

– Den opprinnelige planen var at vi skulle bytte ut de tekniske installasjonene i anlegget. Det ville kostet omkring det halve av den prisen vi nå må betale. Men siden vi fikk tillatelse til å øke slukeevnen slik at vi kan produsere 40 prosent mer strøm, og vi fant en måte som gjør at vi kan holde produksjonen i gang mens vi bygger ny stasjon, så valgte vi å gå for den utbygginga vi ser i dag, sier Brandsås.

Men marginene var små.

– Det er mange andre kraftverkeiere som har gjort samme regneøvelse på sine anlegg, og som har valgt å bare bytte maskinene, sier han.