Stene spa og kulturgård har fått nye eiere

Gården har ligget ut for salg siden 2019. Nå er ny eier på plass, og videre drift sikret for den kjente kulturgården i Verdal.

SOLGT: Ekteparet Åse og Egil Brenne har nå solgt Stene spa og kulturgård i Vuku til nye eiere. Jord og skog er skilt ut, og solgt separat.  Foto: Gaute Ulvik Haugan

New Articles

VERDAL: Det er driver av Åsholmen camping i Frosta kommune, Bjørn Elvrum og hans samboer Eva-Iren Hauge og hennes sønn Tommy-Andre Hauge har kjøpt Stene spa og kulturgård. Gården ble lagt ut til en prisantydning på 10 millioner i 2019. Selve gårdstunet er nå solgt for 3,5 millioner til de nye eierne, mens dyrkajord og skog er skilt ut og solgt separat.

Medregnet salget av jord og skog endte salgssummen på ti millioner, noe selgerne Egil og Åse Brenne er godt tilfreds med.

Skilte ut jord og skog

– Vi besluttet da å skille ut skogen og jorda og fikk til slutt godkjenning for det fra landbruksmyndighetene. Skogen og jorda er derfor solgt til tre andre gårdbrukere i Vuku som på denne måten har fått styrket sitt driftsgrunnlag. Det er en løsning vil er veldig godt fornøyd med, sier Egil Brenne.

Egil var kokk og Åse jobbet i butikk da de tok over gården med 1.200 mål skog og 220 mål dyrkamark i 1982. I 2004 leide ekteparet ut jorda og la om drifta til restaurant og Inn på tunet, og utvidet med spa i 2010. På nyåret i fjor la de gården ut for salg, først og fremst av helsemessige årsaker.

ALLSIDIG: Ekteparet Brenne tok over gården i 1982. I 2004 bygde de restaurant og i 2010 utvidet de med spa.   Foto: Gaute Ulvik HauganDriver Åsholmen camping

Før jul flyttet de til leilighet i Verdal, men ekteparet har drevet kulturgården fram til nå.

– Januar og februar er vanligvis en stille periode, og så kom koronaen som gjorde at vi måtte stenge ned alt. Mange av de arrangementene som måtte utsettes blir nå overtatt av de nye eierne, sier Brenne.

Den nye eieren Bjørn Elvrum har i mange år eid og drevet Åsholmen Camping på Frosta som hans foreldre etablerte på slutten av 1960-tallet. Elvrum sier at de vil fortsette å drive campingen som før på sommerhalvåret, normalt fra fra påske og ut oktober.

– Betyr det at dere vil holde stengt på Stene om sommeren?

– Nei, vi vil holde åpent når behovet er der, til for eksempel konfirmasjoner, bryllup og andre begivenheter. Vi vil leie inn folk etter behov, forteller Bjørn Elvrum.