Investerer 8,5 millioner på Nortura SteinkjerFRA TO TIL ÉN: Det blir én slaktelinje i stedet for to når dagens slaktelinje byttes ut. Den nye linja har samme, eller bedre, kapasitet som de to i dag. Det slaktes 1250 gris på Steinkjer hver dag.

FRA TO TIL ÉN: Det blir én slaktelinje i stedet for to når dagens slaktelinje byttes ut. Den nye linja har samme, eller bedre, kapasitet som de to i dag. Det slaktes 1250 gris på Steinkjer hver dag. Foto:

Slakteriet stenger i ei uke for å erstatte dagens to slaktelinjer med én ny.

DEL

STEINKJER: Oppgraderingen er godt nytt for Norturas fremtid på Steinkjer, ifølge slakterisjef Arve Pettersen.

– Vi har ønsket oss ny linje i mange år, og nå skal vi endelig gjennomføre dette, sier Pettersen.

Linja som bygges skal effektivisere driften og sørge for bedre HMS for de ansatte.

– I dag har vi to linjer, hvor den ene er for purker. Nå skal begge inn på samme linje, men med samme kapasitet som de to gamle.

Nortura Steinkjer slakter rundt 1200 gris hver dag, og femti av dem er purker. Purkene er større enn annen gris, men nå skal den nye linja ha kapasitet til å ta i mot begge typer.

Nortura stenger slakteriet i en uke fra og med 1. oktober for å rive og sette inn den nye linja.

Godt nytt for Steinkjer

Skjærelinja og Nortura Steinkjers fremtid har i flere år vært uviss. I juni ble det varslet at Nortura skal utrede og eventuelt redusere antall lokasjoner for gris fra tre til én - i Tønsberg. Dersom Nortura bestemmer seg for å flytte all skjæring av gris til Tønsberg, kan Steinkjer bli stående igjen med kun slakting og kjølelager.

Skjæringen utgjør nesten halvparten av virksomheten i Steinkjer. I dag er det mellom 65 og 70 personer som jobber ved skjæreavdelingen.

Det er 16 ansatte på slaktelinja, men mange flere som jobber i tilstøtende roller.

STENGER I EI UKE: Slakterisjef Arve Pettersen sier det er sjelden at slakteriet blir stengt i ei hel uke. – Vi får tatt unna en del før vi stenger, sier han.

STENGER I EI UKE: Slakterisjef Arve Pettersen sier det er sjelden at slakteriet blir stengt i ei hel uke. – Vi får tatt unna en del før vi stenger, sier han. Foto:

Pettersen tror uansett at denne investeringen er godt nytt for fremtiden til Steinkjer.

– Det er en stor investering i Nortura-sammenheng.

Slaktesjefen presiserer likevel at slakting og skjæring er to vidt forskjellige deler av driften.

– Grisen må slaktes i området her, men kan skjæres et annet sted, sier Pettersen.

I august var kommuneledelsen og ordføreren i Steinkjer i møte med Nortura-ledelsen. Da kunne ikke konserndirektør Anne Marit Panengstuen love noe om Steinkjers framtid.

– Vi er midt oppe i prosessen, og skal detaljutrede både de hypotesene vi har, og gå gjennom forprosjektet vi har gjort. Utover det kan jeg ikke si så mye mer om hva resultatet blir.

– Bedre kvalitet

Den nye linja skal gi bedre kvalitet på kjøttet fra slakten også. Linjen vil gi de ansatte bedre arbeidsvilkår, forklarer Pettersen.

– Med den nye linjen får slakterne bedre tid på å utføre arbeidet sitt, og det vil på sikt gi bedre kvalitet.

Det skal også komme bøndene til gode, mener Pettersen.

– Hvis vi får økt uttaket av det vi har på slaktelinjen, vil det gi bøndene bedre betalt.

Artikkeltags