– Staten legger med dette fram et meget godt tilbud, som viser en sterk prioritering av norsk jordbruk fra regjeringen. Dette gir muligheter for en betydelig inntektsvekst og er nødvendig for å bidra til trygghet for norsk matproduksjon og økt selvforsyning, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Tilbudet vil gi jordbruket mulighet for en inntektsvekst på 19 prosent, eller om lag 91.000 kroner per årsverk, fra 2023 før oppgjøret til 2024.

Tilbudet legger til rette for at avstanden i inntekt mellom jordbruket og andre grupper reduseres med 40.000 kroner per årsverk.

Tilbudet finansieres med bevilgninger over statsbudsjettet på 2,3 milliarder kroner, og målprisøkninger på 732 millioner kroner.

Norges Bondelag la 26. april fram et krav på 6,9 milliarder. Kravet prioriterte tetting av inntektsgapet mot andre grupper med 120.000 kr. per årsverk. Statens tilbud på 3,3 milliarder legger opp til å redusere inntektsgapet med 40.000 kr, det samme som fjorårets avtale.

– Årets oppgjør handler om å gi en økonomisk bekreftelse på at det er mulig å fortsette som bonde, og å gå inn i næringa. Staten viser en vilje til å få ned inntektsgapet, men det er fortsatt stor avstand, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.