Kjøper seg opp i Gaia Salmon

Roald Dolmen kjøper 33,33 prosent av Gaia Salmon, som sikter mot landbasert oppdrett på Kråkøya.