Det melder Salmar i en børsmelding fredag.

Selv om godkjenneslse er blitt gitt, er tilbudet og fusjonen fremdeles betinget av mottak av ytterligere godkjennelser fra konkurransemyndigheter, herunder EU-kommisjonen, i tillegg til øvrige betingelser som fremgår av henholdsvis tilbudsdokumentet og fusjonsplanen, skriver selskapet i meldingen.

Som annonsert ved tilbudsperiodens utløp, har salmar mottatt aksepter fra aksjonærer som eier om lag 52,69 prosent av aksjene i NTS i Tilbudet. Salmar eier per i dag ingen aksjer i NTS.

Det varslede oppkjøpet og sammenslåingen gjør Salmar til verdens nest største produsent av oppdrettslaks. Selskapet blir også blant de største børsnoterte selskapene som ikke har hovedsete i Oslo.

Salmar ble grunnlagt av Gustav Witzøe i 1991 med utgangspunkt i et oppkjøpt konkursbo bestående av én konsesjon for oppdrett av laks og et slaktings- og bearbeidingsanlegg. I løpet av de tre tiårene som har gått siden da, har selskapet vokst til å ha oppdretts-, slakteri- og foredlingskapasiteter langs store deler av kysten fra Møre og Romsdal til Finnmark.