Frami AS i Trondheim er konkurs. Selskapet ble etablert i 2018, og drev med montering og salg av møbler.

Etter 1,8 millioner kroner i driftsinntekter i sitt første fulle driftsår, økte omsetningen til 2,3 millioner kroner i 2020. Ifølge regnskapet førte det til et underskudd på 186.000 kroner for det lille selskapet.

Aktiviteten har etter hvert blitt trappet ned, og på konkurstidspunktet står det ikke oppført med noen ansatte.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Darius Cerniauskas.

Veltet av krav fra Skatteetaten

Nordic Herb Zone AS i Trondheim er konkurs etter en begjæring fra Skatteetaten.

Bakgrunnen er at selskapet skylder 182.431 i skyldig merverdiavgift, tvangsmulkt, gebyrer og skattekrav, fremgår det av en kjennelse i Trøndelag tingrett.

Virksomheten i selskapet er innstilt. Styreleder Øystein Skinstad opplyser at det ikke er eiendeler, og at det er insolvent.

Nordic Herb Zone har bare regnskapstall fra oppstartsåret 2019, hvor det hadde inntekter på 34.000 kroner

Regnskap


2020 2019 2018
Driftsinntekt 2.335.000 1.751.000 722.000
Driftsres. -184.000 -215.000 -153.000
Res. før skatt -186.000 -215.000 -153.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.