FRØYA: Måsøval oppnådde driftsinntekter på 237 millioner kroner i løpet av årets tre første måneder, ned fra 280 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt endte på minus 39,6 millioner kroner, mot et overskudd på 129 millioner i første kvartal i 2022. Etter skatt viser bunnlinja et resultat på minus 31 millioner kroner.

I kvartalsrapporten forklarer oppdretteren inntektsreduksjonen med lavere slaktevolum. Den kraftige resultatsvekkelsen skyldes økte fôrkostnader, som nå er fullt innregnet i produksjonskostnadene.

Selskapet slaktet knappe 1.994 tonn laks i perioden, ned fra 3.384 tonn i første kvartal i fjor. For året som helhet styrer Frøya-oppdretteren mot et slaktevolum på 24.300 tonn, mens produksjonskostnaden spås å ligge flat eller falle svakt.

Videre opplyser selskapet at investeringer verdt 1,5 milliarder kroner er kansellert eller lagt på is i kjølvannet av den såkalte lakseskatten.

– Måsøval ser på dette som en særavgift på havbruksbedrifter som i dag skaper verdier og sysselsetting i mange små kystsamfunn i Norge. Dette vil ha betydelige negative konsekvenser for leverandører og kystsamfunnene der vi driver virksomheten vår. Vi mener at denne avgiften er lite gjennomtenkt og skadelig, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Investeringsstoppen rammer blant annet Måsøvals lukkede merdkonsept, Aqua Semi, som mottok utviklingskonsesjoner i 2019.