FRØYA: I et intervju med IntraFish mandag forteller Witzøe at han planlegger selskapets fremtid uten at sønnen vil være involvert i driften.

– Jeg har en sønn som har vært tydelig på at han fremover ser for seg en aktiv forvaltningsrolle, fremfor å være med i produksjonen, som jeg har vært. Så har vi fantastiske ansatte. De må få slippe til, sier Witzøe.

På spørsmål om sønnen vil flytte til Sveits svarer faren:

– Det må du spørre ham om. Han er myndig.

IntraFish har forsøkt å få en kommentar fra Gustav Magnar Witzøe uten å lykkes.

Witzøe-familien kontrollerer fremdeles størsteparten av Salmar gjennom investeringsselskapet Kvarv. Gustav Magnar Witzøe har vært blant Norges aller rikeste siden han i 2006 fikk overført det meste av Salmar-verdiene fra faren.

29-åringen tronet øverst på formuestoppen i fjor med en formue på 19,8 milliarder kroner, viste ligningstallene fra Skatteetaten.

(©NTB)