I forrige uke ble det kjent at Høyre, Venstre og KrF brøt forhandlingene med regjeringspartiene om den såkalte lakseskatten.

Dermed fortsatte forhandlingene med alliansepartner SV, som tidligere har uttalt at partiet ønsker en grunnrenteskatt på 48 prosent.

I dag fremmer imidlertid finanskomiteen et mindretallsforslag om grunnrenteskatt på havbruk, melder Intrafish.

Ikke flertall

Det betyr i praksis at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmer regjeringas skatteforslag i innstillingen sin – uten støtte fra SV.

– Vi har jo tiden fram til behandling i Stortinget 31. mai for å se om det er grunnlag for å få til en bredere enighet, sier forhandlingsleder Geir Pollestad (Sp) til E24.

Ifølge avisa har det vært harde forhandlinger mellom partene helt til det siste for å sikre et forlik som kan overleve et eventuelt valgnederlag i 2025. Bruddet mellom regjeringspartiene og Høyre, Venstre og KrF skjedde etter at regjeringa tilbød å senke skattesatsen fra 35 til 30 prosent.

Dette var ikke nok for Høyre, som har antydet at en langt lavere skattesats kunne være spiselig for partiet.

Døra på gløtt

Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten mener at prosessen viser at regjeringspartienes skatteforslag verken har støtte i havbruksnæringa eller store deler av Stortinget.

– Hele denne prosessen har vært rotete fra begynnelse til slutt og det er synd regjeringa ikke ønsket et bredt forlik slik Høyre la opp til. Vi kan ikke støtte regjeringas forslag og foreslår sammen med Frp at hele saken sendes tilbake til regjeringa. Vi ber regjeringa komme tilbake til stortinget med endringer i havbruksskatten som er mer moderat, konkurransedyktig og som vi gi et mer bærekraftig skattenivå. Det betyr at de alternativene som framkom i høringa må utredes nærmere, uttaler Orten i en pressemelding.

Sveinung Rotevatn, Venstres medlem i finanskomiteen, uttaler til iLaks at han tror at regjeringa vil lande et endelig skatteforslag sammen med SV og Rødt. Samtidig holder han døra på gløtt:

– Vår dør er åpen. Vi er villige til å diskutere med regjeringa fortsatt. Men da må de være villige til å bevege seg og vise vilje til å senke skattetrykket mer enn det har vist hittil, sier Rotevatn til iLaks.