Lille My barnebutikk konkurs

Av

Lille My Barnebutikk AS i Indre fosen er konkurs.