LO mener tiltakene må på plass slik at studenter som har mistet deltidsjobben og store deler av inntekten under koronakrisen, får råd til å fullføre utdanningen. Det skriver FriFagbevegelse.

Midlertidig rett til dagpenger under koronapandemien og et eget koronastipend gjennom Lånekassa er LOs krav til strakstiltak.

I tillegg til strakstiltakene, krever LO at rett til dagpenger på varig basis må vurderes, en økning i lån og stipend fra Lånekassa, flere og rimeligere studentboliger og et løft i det psykiske helsetilbudet.

– Koronakrisen viser hvor sårbare studenter er for kriser og svingninger i arbeidsmarkedet, seier LO-sekretær Kristin Sæther.

– Vi er avhengig av at unge folk har tillit til velferdsstaten i krisetider når de virkelig har bruk for den. Det er de som skal bære den videre, sier Sæther.