Trøndelag malerservice AS i Trondheim er konkurs. Det kommer frem i en kunngjørings hos Brønnøysundregistrene onsdag 19. januar.

Selskapet står oppført med to ansatte, og ble etablert i 2017.

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 1,7 millioner kroner, og et driftsresultat på 418.000 kroner. Fasiten for de to foregående viser driftsinntekter på henholdsvis 1,7 og 2,0 millioner kroner.

Styreleder og daglig leder var ved konkursåpningen Dawid Stefanczuk. var styremedlem. Det har ikke lyktes NT24 å få en kommentar.

Regnskap


2020 2019 2018
Driftsinntekt 1.783.000 1.747.000 2.006.000
Driftsres. 418.000 16.000 15.000
Res. før skatt 415.000 -6.000 9.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.