Gå til sidens hovedinnhold

Mener jordbruket er på kollisjonskurs: –Situasjonen er kritisk for rekrutteringen av framtidas bønder

Tommy Reinås og MDG mener jordbruket er på kollisjonskurs med staten, og mener politikerne må ta mer ansvar. Partiet vil tredoble overføringene, og foreslår en egen matkastelov.

For abonnenter

– Bondeopprøret som har oppstått roper et dramatisk varsko om arbeidspresset og den økonomiske situasjonen. Situasjonen er kritisk for rekrutteringen av framtidas bønder. Staten gjør likevel ikke noe forsøk verken på å svare opp inntektskravet som ligger i opprøret, eller ta tak i strukturene som skapte situasjonen.

Det sier Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne Trøndelag, Tommy Reinås, til NT24.

Reinås er helt tydelig på at jordbruket er på feil kurs og at ansvaret ligger på politikerne, og ikke bøndene. Derfor foreslår MDG i sitt alternative jordbruksoppgjør å øke rammen fra 962 millioner kroner til 2,6 milliarder kroner.

Det er nesten tre ganger så mye som regjeringens forslag, samt høyere enn bøndenes eget krav på 2,1 milliarder kroner.

Les også

De er Trøndelags første havbønder: Ocean GeoLoop vil etablere ny form for landbruk

Ikke bøndenes ansvar

– Jordbruket er på kollisjonskurs med Stortingets egne vedtatte mål for jordbruket: matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. At det skjer er ikke jordbrukets ansvar – det er Stortingets. Miljøpartiet De Grønne sitt alternative jordbruksoppgjør tar et oppgjør med dagens jordbrukspolitikk og viser hvordan vi vil stake ut en ny kurs, utdyper han.

MDG mener at både status og retningen for jordbruket er langt fra der de ønsker og det framtida trenger. Reinås mener at selvforsyninga svekkes og effektiviseringsjaget går på helsa løs for bøndene, dyra og jorda.

– Hovedsatsningen er at inntekten må løftes kraftig. Vi skal redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og på sikt tette det helt. Vi skal ha en ny kurs hvor vi tar jorda i bruk for å sikre høyest mulig selvforsyning. Vi skal avslutte sentraliseringskursen og gi et særlig løft til små og mellomstore bruk. Vi skal også sikre at matproduksjonen er etisk forsvarlig og driftes i et evighetsperspektiv, sier Reinås

MDG vil ha en statlig havarikommisjon for å finne ut hva som har gått galt med jordbrukspolitikken og hele verdikjeden. I forbindelse med det foreslår de også å flytte ansvaret for den samfunnskritiske jordbruksproduksjonen ut av næringskomiteen på Stortinget, og gjenopprette komiteen for landbruk som ble nedlagt i 1993.

– Vi foreslår en statlig havarikommisjon for å finne ut hva som har gått galt med jordbrukspolitikken. Arbeidet må være grundig, innspill må hentes fra et bredt sett med aktører. Når havarikommisjonen er ferdig må innsikten resultatene gir følges opp med ny politikk.

Les også

Den elektriske og førerløse traktoren kan bli starten på et trøndersk industrieventyr

Vil ha matkastelov

– 417.000 tonn mat ble kastet i 2019 fra matindustri til forbruker. Svinnet i primærleddet er ikke kartlagt som del av dette. Regjeringen har sagt de skal innføre en matkastelov, men foreløpig bare etablert en bransjeavtale for matsvinn innen matindustri, serveringssteder og matbutikker, med frivillige forpliktelser for mål om 50 prosent mindre matsvinn innen 2030.

Denne mener MDG løser matsvinnutfordringene for sakte og setter for svake mål. Derfor vil partiet innføre en matkastelov og har mål om 70 prosent mindre matsvinn fra hele verdikjeden innen 2030.

– Kjedemakta kan overstyre landbrukspolitikken, og kjedemakta kan presse fortjenesten på bekostning av matprodusentene. Konkurransetilsynet må skjerpe sitt fokus på kjedemakt, og politikerne på sin side må være villige til å ta nødvendig politiske grep, om kjedemakta faktisk overstyrer vedtatte politiske målsettinger for norsk matpolitikk, mener Reinås.

Kommentarer til denne saken