Mening:

La distriktene beholde sine inntekter!

Regjeringen gir med én hånd og tar med den andre, skriver Fremskrittspartiets Terje Settenøy i dette meningsinnlegget.

Sivert Bjørnstad (til venstre) og Terje Settenøy. 

Meninger

Regjeringen har foreslått en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert oppdrettslaks. Denne avgiften skal gå inn i havbruksfondet og fordeles mellom kommune/fylkeskommune etter samme modell som før.

Men tradisjon tro, så gir regjeringen med en hånd og tar med den andre, for samtidig som de øker inntektene til havbruksfondet så økes statens andel av salgsinntektene fra nye konsesjoner fra 20 til 75 prosent.

Kommunene har ofte mange ekstra utgifter i forbindelse med havbruk, det stiller store krav til kommunale veier, kaier, annen infrastruktur osv. Derfor er det bare rett og rimelig at kommunene får beholde en større del av pengene, mener jeg.

Som varaordfører i Norges største havbrukskommune så kjenner jeg hver dag på at i tillegg til alle mulighetene et ekspanderende havbruk gir oss, så følger det også med mange utfordringer. Jeg har vært i kontakt med stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad som sitter i Stortingets finanskomité, og gjort det klinkende klart at jeg forventer full støtte i denne saken. Som leder i et av de største lokallagene i Trøndelag FrP, og som nestleder i fylkeslaget forventer jeg at vi blir hørt i slike saker.

Han er helt enig med meg i at kommunene bør få beholde mer av inntektene. Bjørnstad sier at kommunen bør få beholde minst 50% av inntektene fra salg av nye konsesjoner og lover at han skal kjempe med nebb og klør for at Stortinget vedtar dette. Bjørnstad antyder også at dette kan bli et sentralt krav i forhandlingene med regjeringspartiene.