Millionutbytte til Astrid S

Selskapet til Astrid S økte inntektene og betalte ut over én million kroner i utbytte, men gikk likevel med underskudd.