Mintage avvikler morselskapet: Vi er klok av skade og har lært av våre feil – nå prøver vi å reise oss igjen

Kent Olav Ferstad og Mintage Sushi har vært i hard vind, nå forsøker han og selskapet å komme ryktene i forkant.