MM Karton FollaCell fikk fortalt NHO-sjefen om sine utfordringer både med og uten korona

BEDRIFTSBESØK: Salmar med Atle Eide og Karl Christian Aag til venstre. Kirsti Arntsen fra Steinkjer næringsforum i midten og ordfører i Steinkjer kommune Anne Berit Lein, daglig leder i MM Karton FollaCell Odd Morten Aalberg og NHO-sjef Ole Erik Almlid til høyre.

BEDRIFTSBESØK: Salmar med Atle Eide og Karl Christian Aag til venstre. Kirsti Arntsen fra Steinkjer næringsforum i midten og ordfører i Steinkjer kommune Anne Berit Lein, daglig leder i MM Karton FollaCell Odd Morten Aalberg og NHO-sjef Ole Erik Almlid til høyre.

– Follafoss er et godt eksempel på krysning mellom den grønne og blå åkeren, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid.

DEL

FOLLAFOSS: – Det skjer noe med forbruket av slike varer som vi produserer i krisetid. Korona og økonomisk nedgang har ført til mindre forbruk av papir, papp og emballasjeprodukter over hele verden og vi har gått ned cirka sju prosent fordi det handles mindre, sier daglig leder Odd Morten Aalberg iMM Karton FollaCell AS.

Han måtte permittere store deler av staben i starten av august og innføre full produksjonsstans i et forsøk på å berge økonomien.

– Hvordan ser 2021 og 2022 ut?

– Jeg tror vi er ferdig med det verste og vi kjører mest trolig fabrikken for fullt resten av året. Her jobber vi stort sett 355 dager i året og i jula og, om vi må, sier Aalberg.

VISTE FREM BEDRIFTEN: MM Karton FollaCell i Follafoss fikk vist frem tremasseproduksjonen sin til sjefene i NHO og kommunen. Her forklarer daglig leder Odd Morten Aalberg til ordfører i Steinkjer kommune Anne Berit Lein og NHO-sjef Ole Erik Almlid til høyre. Salmar med Atle Eide og Karl Christian Aag til venstre.

VISTE FREM BEDRIFTEN: MM Karton FollaCell i Follafoss fikk vist frem tremasseproduksjonen sin til sjefene i NHO og kommunen. Her forklarer daglig leder Odd Morten Aalberg til ordfører i Steinkjer kommune Anne Berit Lein og NHO-sjef Ole Erik Almlid til høyre. Salmar med Atle Eide og Karl Christian Aag til venstre. Foto:

Investerer 153 millioner

Bedriften som er Norges eneste produsent av kjemisk termo-mekanisk tremasse er midt i en investeringsperiode i 150 millioner kroners skalaen. Det skyldes oppgraderinger for fremtiden i form av miljøtiltak.

– Etterspørselen er såpass stor at vi hele tiden må etterstrebe økt kapasitet. Planen er en 30 prosent økning fra dagens nivå i løpet av få år, sier Aalberg.

I dag har fabrikken en maksimal kapasitet i masseproduksjonen på 140.000 tonn, men den skal økes til 180.000 tonn.

– Verdens etterspørsel etter CTMP øker med 2-3 prosent hvert år. Skal vi være med på reisen må vi fornye oss.

Vil ha forutsigbarhet

Det var under et bedriftsbesøk mandag at bedriften fikk fortelle NHO, Sjømat Norge, Steinkjer kommune, Steinkjer Næringsselskap, Steinkjer Næringsforum og Nibio om sine utfordringer.

Aalberg kom med noen konkrete ønsker omkring uendret arbeidsgiveravgift for gamle Verran kommune, og tok opp nettleieproblematikken med tanke på forutsigbare utgifter i en femårsperiode, samt utfordringer rundt rekruttering av arbeidskraft og uttak av trøndersk skog.

– Vi importerer 42 prosent råstoff i 2020. Helst skulle vi sett at det var mer lokalt virke. Vi har skogen og industrien og burde klart å utnytte det bedre her, sier Aalberg.

Odd Morten Aalberg i MM Karton FollaCell.

Odd Morten Aalberg i MM Karton FollaCell.

Imponert NHO-sjef

MM FollaCell konkurrerer med Norske Skog om trevirke, men mest av alt importerer og eksporterer de råvarer fra utlandet. Dette imponerer NHO-sjef Ole Erik Almlid, som også opprinnelig er fra Malm.

– Den blå og den grønne åkeren møtes mest av alt i Trøndelag. Kanskje aller mest her i Follafoss og Malm. De er gode eksempler på industrisamfunn som har blitt skapt gjennom bruk av naturgitte verdier. Og så er det viktig å knytte til seg kompetansemiljø som Mære Landbruksskole, Nord Universitet og Nibio for å få til mer utvikling.

– Koronakrisen har åpnet øynene for hvor mye bedrifter betyr for bygd og by

Almlid trekker frem hvordan Salmar utnytter spillvann fra MM Karton FollaCell sin produksjon videre i sin oppdrett og mener det er et eksempel til etterfølgelse i fremtiden. Det mener også Tord Lien, som er leder for NHO Trøndelag.

– Det handler om å spille på lag. Her er det nesten 200 industriarbeidsplasser med mye kompetanse i form av kunnskap og ferdigheter. Spørsmålet er hva vi skal leve av i fremtiden. Her viser de vei. Fikser vi det her til plastikk? Spør Lien og ser på en diger haug med flis.

Tord Lien, NHO Trøndelag.

Tord Lien, NHO Trøndelag.

For et av de prosjektene MMKarton FollaCell for tiden utreder, er emballasje som kan erstatte dagens plast rundt mat.

Trengs mer areal

Ordfører i Steinkjer kommune, Anne Berit Lein, jobber for tiden med reguleringsplaner som åpner opp for mer næring i området.

– Det er fantastisk det som skjer i denne delen av Steinkjer med det vekstbehovet og energien næringslivet har. Allerede trenger vi mer næringsareal på Tjuin.

Siden Bjørn Lyng tok over bedriften i 1984 har MM Karton drevet med CTMP. Bedriften har 60 faste ansatte og 10 lærlinger.

MM Karton Follacell AS

RESULTATREGNSKAP 2019 2018 2017
Sum driftsinntekter 539 878 000 576 178 000 525 931 000
Driftsresultat 58 100 000 88 448 000 87 478 000
Resultat før skatt 57 278 000 88 340 000 85 589 000
Årsresultat 44 647 000 67 982 000 64 221 000

Kilde: regnskapstall.no

Artikkeltags