(Siste)

– Vi vet at eldre bilførere ser mye dårligere enn yngre i mørket. Bruk refleks – det er en billig livsforsikring, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Synet forandrer seg med alderen, og det øker risikoen for ulykker. Som 60-åring har du mistet mer enn halvparten av nattsynet du hadde som 20-åring.

– Svekket syn i kombinasjon med høstmørket kan skape farlige trafikksituasjoner. Fotgjengere og syklister er spesielt utsatt. Bruker du refleks reduseres faren for å bli påkjørt med 85 prosent, opplyser Ryste.

Det er klare regler for hvordan både bilister, fotgjengere og syklister skal opptre for å unngå farlige situasjoner i trafikken.Dette står i vegtrafikkloven:

– Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Dette betyr at de myke trafikantene må gjøre seg synlige, og de som kjører må tilpasse farten til den begrensede sikten.

Det burde være like naturlig å bruke refleks når du går eller sykler, som det er å ta på seg bilbelte når du kjører bil, mener Ryste.

– Over 90 prosent bruker bilbelte, og målet må være at like mange bruker refleks. Det gjelder å få inn dette som en naturlig del når du skal ut å gå i mørket, påpeker Ryste og legger til:

– Refleks er også like viktig i byene der det er gatebelysning som langs mørke landeveier.

Den beste synligheten får du ved å bruke refleksvest. Bruker du andre typer refleks, bør den henge i knehøyde for at den skal fange opp mest mulig lys fra billyktene når du er ute og går. Har du refleks på begge sider, blir du også mer synlig.

– Alle bilføreres skrekk er å kjøre på en fotgjenger. La oss samarbeide på veien og gjøre oss synlige når vi er ute og går, avslutter Camilla Ryste i NAF. (ANB)