Mulig fusjon mellom NTS og NRS: – Det foregår sonderinger

Havbrukskonsernet NTS bekrefter at en fusjon mellom oppdrettselskapene Midt-Norsk Havbruk og Norway Royal Salmon er til behandling.