Nå er det gitt grønt lys for bygging av 125 boliger her

Etter flere års byggestopp, har det virkelig skutt fart i planer og boligbygging på Skogn. Onsdag vedtok et nesten enstemmig kommunestyre en stor utvidelse av tettstedet.