NAMSOS/TRONDHEIM: – For oss er dette et strategisk viktig oppkjøp i en bransje hvor mange aktører er på full fart inn i digitaliseringa.

Slik forklarer administrerende direktør Rolf Ovesen bakgrunnen for oppkjøpet av Fieldata AS. Sistnevnte selskap har ti ansatte, fordelt på hovedkontoret i Trondheim, ei avdeling i Steinkjer og et utviklerteam i Ungarn. Selskapet utvikler og leverer integrasjonsplattformer, mobile løsninger og annen software, i all hovedsak retta mot renovasjonsbransjen.

– Kampen framover kommer blant annet til å handle om hvem som klarer å utnytte verdien av utsorterte ressurser best. Allerede i dag sørger sensorikk og programvare for store datastrømmer, men fram til nå har ikke aktørene tatt steget fullt ut med å sette dataene i system. Fieldata er langt framme i utviklinga, så for oss er oppkjøpet viktig for å beholde og forsterke posisjonen vi har i et marked i endring, sier Ovesen.

Effektivitet og bærekraft

Siden oppstarten for 30 år siden har Namdal Ressurs bygd seg opp til å bli Norges største leverandør av blant annet containere, komprimatorer, sekkeprodukter, kildesorteringsutstyr og rådgivningstjenester til renovasjonsbransjen. Selskapet er heller ingen sinke i det digitale skiftet som preger bransjen.

– Det siste året har vi blant annet brukt fem millioner kroner på å utvikle egne sensorer som overvåker avfallshåndteringa, sier Ovesen.

Fieldata sørger for sin side for at det blir lettere å tolke dataene som strømmer ut av teknologien som allerede finnes i avfallscontainere, kjøretøy og anlegg. Selskapet samarbeider med renovasjonsselskaper i store deler av landet.

– Automatisering, effektivisering og systematisering av informasjon gir kundene ny innsikt som kan brukes til å skape nye tjenester. Både forbrukere og renovasjonsselskaper må dessuten møte nye og stadig strengere krav til miljø og bærekraft, blant annet når det kommer til sortering og dokumentasjon. Skal man lykkes, er det viktig at understreker Thomas Gundersen.

Pris: Hemmelig

Fieldata var fram til eierskiftet eid av Norsk Navigasjon Holding AS. Bak selskapsnavnet finner vi Snåsa-trekløveret Lars Olav Gravbrøt, Peter Asle Mona og Jan Ivar Sandnes.

Både Fieldata og Namdal Ressurs fortsetter som to selvstendige selskaper også etter oppkjøpet.

– Tjenestene som Fieldata tilbyr vil selvsagt inngå som en naturlig del av vår portefølje, så i tida som kommer skal vi samarbeide tett, blant annet på markedssida, sier Ovesen.

– Hvor mye måtte dere betale for selskapet?

– Tallene holder vi for oss selv, men vi har stor tro på at vi har gjort en god deal, sier Ovesen.

Sterke regnskapstall

Både Ovesen, eierne og de 19 ansatte kan se tilbake på et kruttsterkt fjorår. Av selskapets småferske årsregnskap framgår det at Namdal Ressurs omsatte for 154,8 millioner kroner gjennom koronaåret. Det er 2,5 millioner opp fra foregående år, og ny rekord for selskapet.

Også på bunnlinja faller rekordene: Et årsresultat på 6,4 millioner kroner er samtidig nær en dobling av 2019-resultatet.

– 2020 ble et bra år for oss, konkluderer Ovesen.

– Hvordan ser 2021 ut?

– Det ser ut til å bli bra, det også. Vi har en del utfordringer med råvaresituasjonen og de globale forsyningslinjene. Tilgangen på stål og plast, som er viktige bestanddeler i produktene vi selger, er rammet av koronapandemien. Dette er problemer som vi deler med mange andre, og fram til nå har vi berga ganske bra, avslutter Ovesen.