Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig vedtatt å holde styringsrenten uendret. Dermed ligger styringsrenta fortsatt på 2,75 prosent etter den siste renteøkninga i desember.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttaler i en pressemelding at det er sannsynlig med en ny renteøkning på sikt.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier Bache.

Under kan du se Norges Banks pressekonferanse.

Med dagens rentebeslutning bekreftet Norges Bank forventningene fra ledende norske analysemiljøer om at renta ikke skulle endres i denne omgang. Beslutningen er også i tråd med signalene fra Norges Bank rentemøtet i desember.

Ifølge Norges Bank preges norsk økonomi fortsatt av stigende konsumpriser, en prisvekst som ligger høyt over målet, høy aktivitet i økonomien og et stramt arbeidsmarked. Samtidig svekker høy prisvekst og økte renter husholdningenes kjøpekraft, og mange bedrifter venter fall i aktiviteten fremover.

Styringsrenta i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og påvirker dermed i stor grad boliglånsrentene – som pleier å være noe høyere.

Her kan du se hvor mye boliglånet koster deg: