– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i juni, uttaler sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding fra Norges Bank.

Dermed holder sentralbanken seg fortsatt til rentebanen som ble varslet i siste Pengepolitisk rapport i mars.

På forhånd var det ikke ventet at onsdagens møte i komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet vikke redusere i økt styringsrente. Komiteen beslutning om å holde renta uendret er enstemmig.

Usikkert hvordan økonomien vil utvikle seg

I en pressemeldingen skriver Norges Bank at komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på sikt tilsier en videre oppgang i styringsrenten.

– Økte renter vil dempe presset i norsk økonomi, men sysselsettingen ventes å holde seg høy. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis, skriver sentralbanken.

De understreker likevel at det er stor usikkerhet om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina.

– Det er en risiko for at prisveksten internasjonalt tiltar ytterligere samtidig som veksten svekkes, skriver Norges Bank.

Kan sette renta raskere opp

Sentralbanken varslet i mars at det kan bli sju renteøkninger innen utgangen av neste år, slik at styringsrenta vil ligge på 2,5 prosent innen inngangen til 2024..

– Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt raskere opp enn renteprognosen i forrige pengepolitiske rapport tilsier, skriver Norges Bank torsdag.