BANKPLASSEN, OSLO: Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 3,25 prosent. Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.

Det skriver Norges Bank i en pressemelding.

Dagens renteheving betyr at et boliglån på tre millioner kroner vil koste 7.000 kroner mer i året. Skattefradraget på renteutgifter tar 22 prosent av merkostnaden.

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor.

Samtidig antyder sentralbanksjef Ida Wolden Bache at rentebanen kan heves ytterligere i tida som kommer.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Saken oppdateres.