Gå til sidens hovedinnhold

Norsk økonomi henter seg ytterligere inn

BNP i Fastlands-Norge vokste 0,4 prosent fra juni til juli. Flere koronarammede næringer vokste videre, men er langt under nivået fra før pandemien.

Fastlands-BNP lå i juli 0,5 prosent over nivået i februar 2020, den siste måneden før koronapandemien stengte ned Norge, skriver Statistisk sentralbyrå.

Nedgang i varehandelen og forretningsmessig tjenesteyting dempet den samlede veksten.

– Varehandelen økt kraftig i mai, men falt litt tilbake i juli. Likevel er nivået høyt, sier seniorrådgiver Achraf Bougroug.

Nedgang for reiselivet

For forretningsmessig tjenesteyting skyldes nedgangen i stor grad reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten.

– Sett bort fra disse næringene var veksten i juli sterk og på linje med de foregående månedene, sier Bougroug.

Flere næringer som har blitt hardt rammet av koronasituasjonen, vokste i juli. Det gjelder deriblant overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur, underholdning og annen tjenesteyting, og transport utenom utenriks sjøfart. Sammen med forretningsmessig tjenesteyting ligger disse næringene likevel langt unna nivåene for februar 2020.

Kraftig oppgang for overnattingssteder

– Juli er en feriemåned og for noen næringer innebærer det lavere aktivitet, mens det er høysesong for andre. Dermed er det større usikkerhet rundt den underliggende veksten enn det er ellers i året, sier Bougroug.

Overnattings- og serveringsvirksomheten vokste kraftig i juli, i overkant av 20 prosent, og bidro mest til den samlede veksten i juli. Også kultur, underholdning og annen tjenesteyting bidro til å trekke opp BNP.

Bruttoproduktet i varehandelen falt mer enn 3 prosent i juli, etter en svak nedgang måneden før. Likevel var nivået høyere enn før pandemien.

Industrien vokste 0,3 prosent i juli, der produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater trakk utviklingen mest opp, sammen med trelast- og trevareindustrien.

Utvinning av olje og gass vokste i overkant av 2 prosent. Samlet BNP for Norge, inkludert olje- og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, økte dermed 0,7 prosent, målt i faste priser.

Kommentarer til denne saken