De såkalte grønne obligasjonene som hentes inn av bankene er øremerket miljøvennlige investeringer.

– Omgivelsene våre forventer at vi som lokal sparebank bidrar, og det skal vi selvsagt gjøre. Dette er et av grepene vi nå tar, sier Bjørn Asle Hynne, administrerende banksjef i Aasen Sparebank.

Grønne innlån og utlån inngår i bankens bærekraftsstrategi og kan knyttes opp mot flere av bankes bærekraftsmål, og EUs miljømål.

Full transparens

I dette samarbeidet er det Kredittforeningen for Sparebanker som lager rammeverket for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket støtter opp om FN`s bærekraftsmål og de utlån som tilfredsstiller kriteriene for rammeverket.

– Dette gjør grønn finansiering enklere og mindre ressurskrevende for oss banker. KfS henter investorer og sikrer full transparens i hele kjeden. Slik kan vi konsentrere oss om å finne de gode, miljøvennlige prosjektene å hjelpe, sier Hynne.

Oppfordrer til å søke

Banken er dermed i posisjon til å gi grønn finansiering på både privat og næring. Kvalifiserte miljøprosjekter kan for eksempel være energieffektive boliger og næringsbygg, bærekraftig landbruk, fornybar energi og grønn transport

Når det gjelder grønt billån tilbyr lokalbanken dette gjennom sin nye samarbeidspartner Brage Finans.

– Vi har et ansvar om å støtte bærekraftige økonomiske aktiviteter i vårt nærområde. Vi oppfordrer kunder i Innherred til å ta kontakt dersom de har et grønt prosjekt som behøver finansiering, avslutter Hynne.