Nye bedrifter i Trøndelag 7. september

Av

16 bedrifter ble etablert i Trøndelag i går, mandag 7. september 2020. Her er hele lista.

DEL

Lista viser alle nye selskaper i Trøndelag som ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene mandag 7. september 2020. Totalt ble det registrert 16 nye selskaper på denne datoen.

GRONG

Byggvarehuset Grong As: Salg av byggevarer og tjenester, og annet som naturlig faller sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 1.000.000,00. Daglig leder: Camilla Irene Sætran. Styreleder: Geir Terje Høstland.

HITRA

Sameiet Børøysund: Eierseksjonssameie. Organisasjonsform: Eierseksjonssameie. Styreleder: Egil Hansen.

LEVANGER

Naturkanal1 As: Produsere, utvikle og opprettholde norsk riksdekkende TV-kanal i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende konsesjon for dette, samt produsere og utvikle andre elektroniske medier, samt annen virksomhet som naturlig hører inn under slik virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Hans Petter Sundal.

Rg6 Eiendom As: Investering i fast eiendom og utleie og finansielle aktiva, samt hva hermed står i naturlig forbindelse med, herunder å delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 1.200.000,00. Styreleder: Jonas Sivertsen.

Tmm Holding As: Eie/investere i andre selskaper, herunder investering i aksjer, andeler i selskap etter selskapsloven, obligasjoner, fast eiendom og annet som står i naturlig forbindelse med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 60.000,00. Styreleder: Bjørn Tore Hallem.

STEINKJER

Halseth Holding As: Holding Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Johan Torås Halseth.

STJØRDAL

Bjørkbakken As: Bygge, drifte å leie ut aktuelt anlegg for idrett og friluftsliv i Bjørkbakken. Selskapets formål er ikke-økonomisk Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 60.000,00. Daglig leder: Rolf Åge Berg. Styreleder: Terje Munkhaug.

TRONDHEIM

Jordpro Starters As: Utvikle, eie og selge produkter og rådgivning innen avfallshåndtering, samt lisensiering og investere i andre selskaper og utvikle og forvalte eierinteresser i disse selskapene. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 100.000,00. Styreleder: Atle Brettel Sivertsen.

Klempe Og Dons As: Catering og eventer. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Jørgen Mørreaunet Dons. Styreleder: Håvard Midtlyng Klempe.

Olav Engelstad As: Designe produkter fra avfallsmaterialer. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Olav Engelstad. Styreleder: Pasi Olav Aalto.

Sameiet Elvesvingen: Eierseksjonssameie Organisasjonsform: Eierseksjonssameie. Styreleder: Marvin Thorsø.

Sharp Raccoon As: Spill- og softwareutvikling og annet som naturlig faller sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder og styreleder: Trym Lie Rannem.

Stoksvoll As: Investeringsselskap. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Oddmund Stokset Leikvoll.

Tobb Overvik 2 As: Å forestå utvikling, utleie og utbygging av bolig- og næringseiendom, samt annen virksomhet i denne forbindelse og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Styreleder: Torbjørn Sotberg.

Wist Holding Ii As: Handel og alt som dermed står i forbindelse, samt foreta investeringer, således kjøp og salg og utnyttelse av fast eiendom, samt kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer, driver skipsfart og offshorevirksomhet eller lignende virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 31.437,30. Daglig leder: Hans Petter Wist. Styreleder: Roar Birger Wist.

VERDAL

Norgestak Gummiduk As: Salg og montering av membran og takprodukter, herunder direkte og indrekte investeringer i foretak som driver slik virksomhet. Organisasjonsform: Aksjeselskap. Kapital: NOK 30.000,00. Daglig leder: Per Andreas Overå Letnes. Styreleder: Ishak Bozkurt.

Artikkelen er generert av NT24s automatiske tekstrobot. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene.

Artikkeltags