De skal gjøre Leka mer attraktiv – både som turiststed og arbeidsplass

– Det neste året blir et spennende år på Leka, sier Willy Hansen, som ivrer etter å komme i gang med ett av prosjektene som skal bidra til næringsutvikling på sagaøya.

POSITIVITET: Willy Hansen (til venstre) og Jan Erling Pettersen har konkrete planer på Skeishavna. Bak dem står representanter fra kommunen og næringslivet, som er glad for at noe nå skal skje på området. Fra venstre: Åsmund Nilsen, Oddvar Aardahl, Elisabeth Helmersen, Håvard Solberg, Venke Thorsen, Lars Fredrik Mørch og Per Otto Furre.   Foto: Lena Erikke Hatland

Nyheter

LEKA: – Det er kjempepositivt det som skjer i Skeishavna nå, sier ordfører Elisabeth Helmersen.

Hun forteller at det er flere elementer som skal bidra til næringsutvikling nede ved fergeleiet. Det ene er planene til Willy Hansen, som skal bygge et næringsbygg på den såkalte kongeplena.

– Å satse på reiseliv i Leka uten å ha et spisested som er åpent hver dag, det går ikke an. Så det er tegnet inn i planen min, forteller Hansen, som tror flere vil komme hit om de vet at det finnes et spisested nede ved havna.

Derfor er det tegnet inn et lokale på 170 kvadrat med mulighet for bakeri.

– Ellers er det tegnet inn 340 kvadrat til Mowi. I første etasje blir det lager og verksted, mens det blir kontor og sosiale rom i etasjen over.

Hansen håper å komme i gang med prosjektet så fort som mulig, og målet er å ha bygget stående ferdig til sommeren. Det som gjenstår er å få ordnet kontrakt med leietakerne og legge inn søknad til Innovasjon Norge. Prosjektet er kostnadsberegnet til mellom ni og ti millioner kroner.

Blir arbeidssted for mange

Og for Mowi vil det ha mye å si å få nye lokaler.

– Vi har et kjempebehov. Nå holder vi til på tre forskjellige steder på Leka, sier Håvard Solberg, som forteller at sjømatselskapet har 17 stillinger på øya.

– Men vi skal bli større. På nyåret blir det utlyst minst tre til fem stillinger. Så dette er vi avhengig av, samtidig som det vil gjøre arbeidsplassen mye mer attraktiv.

I tillegg til planene på kongeplena har Jan Erling Pettersen, som driver Gravetjenester Jan Erling Pettersen, kjøpt haugen på den andre sida av fergeleiet.

Også de er voksende – entreprenøren forteller at de har doblet omsetninga på to år.

– Og vi har gått fra to til fem ansatte, så det begynner å bli en del aktivitet. Til nå har vi leid lagerplass til kommunen, men vi synes det hadde vært greit og fått et eget areal, sier Pettersen, som i tillegg ser for seg å kunne leie ut lagerplass på området.

– Dette kan utvikles over tid. På lang sikt ser vi også for oss mulighetene for et terminalbygg.

For å sikre helårsarbeidsplasser, tenker han å ta ut stein på vinterstid. Samtidig er han opptatt av skjerming og forskjønning, og det at Skeishavna skal være et fint sted å komme i land på er også ordføreren opptatt av.

– Noen vil at vi skal vente med å utvikle havna til planverket er klart, men når det gjelder å skape arbeidsplasser og utvikling i Leka har vi ikke tid til å vente. Det er ei sterk politisk skillelinje på dette området, og det er helt greit at noen mener noe annet – men vi vil ikke utsette det, sier hun.

– Derfor må vi ha to tanker i hodet samtidig. Vi må få til å skape utvikling samtidig som vi gjør Skeishavna til en fin og flott inngangsport til Leka.

– Kan ikke være bare reiseliv

Lars Fredrik Mørch, leder i Namdalskysten næringsforening, påpeker at det er viktig at Leka tar del i +1000-visjonen i strategisk næringsplan.

– Det handler ikke bare om antall arbeidsplasser, men også om hvordan vi tilnærmer oss framtidig samfunnsutvikling, legger til rette for næringsutvikling og hvordan vi tenker om rekruttering og den vertskapsrollen vi alle har, sier han, som kaller Leka for Ytre Namdals spydspiss innen reiseliv.

– Men Leka kan ikke være bare det. Det må være andre forutsetninger for samfunnsutvikling også. Derfor må det legges til rette for slike konkrete satsinger som dette.

Helmersen legger til at kommunen har brukt mye tid på reguleringsplanen for havneområdet, og at hun nå er glad for at det kommer til å skje noe.

– Vi må ikke stoppe folk med initiativ. Det er det mest meningsløse du kan gjøre i en liten kommune hvor du er avhengig av at folk skal bo og jobbe, sier ordføreren, som spår at det også står et overnattingssted på Skeishavna en del år fram i tid.

– Og det vil se helt annerledes ut med det blotte øye, smiler hun.