Felleskjøpet planlegger kraftfôrfabrikk til 250 millioner kroner på Steinkjer

– Blir det varig nedgang i melkeproduksjonen er det et alternativ å bygge i mindre skala

– Vi må følge markedet og bygge etter det, og det ser ikke likt ut nå som for to år siden, sier fabrikksjef Arild Thomassen.

PLANLEGGER FOR 250.000 TONN: Fabrikksjef ved Felleskjøpet Agri i Steinkjer er spent på hvordan det nye anlegget blir seende ut.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

STEINKJER: Felleskjøpet Agri oppgraderer sine kraftfôrfabrikker i Steinkjer og i Trondheim for totalt cirka 550 millioner kroner. Investeringen fordeles med cirka 330 millioner kroner ved avdelingen i Steinkjer og cirka 220 millioner i Trondheim. I Steinkjer er det snakk om utvidelse av råvarelager, produksjonskapasitet og ferdigvarelager, i tillegg til nytt verksted og butikk.

– Verkstedet er stort sett ferdigbygd og vi begynner med butikken på nyåret. Da er kraftfôrfabrikken neste, sier fabrikksjef Arild Thomassen.

Ligger «litt på været»

Han forteller at de ligger «litt på været», men at utbygging til 250.000 tonn fremdeles er planen.

– Vi må følge markedet og bygge etter det, men det ser ikke likt ut nå som for to år siden, blant annet på grunn av bortfall av eksport av Jarlsbergost, sier Thomassen.

Hans sjef, Gustav Unsgård som er sjef for kraftfòrproduksjonen i Felleskjøpet, sier at det får konsekvenser for Fellskjøpet at det skal produseres mindre melk fremover, men at det blir utbygging.

– Et vedtak står til det blir et nytt vedtak, sier Unsgård.

Gitt at melkeproduksjonen går ned som forventet, kan det da bli endringer i utbyggingsplanene når det gjelder kraftfôrfabrikken på Steinkjer?

– Ja, det kan bli endringer tilpasset markedssituasjonen, svarer Unsgård.

Vil det da fortsatt være mulig å investere 250 millioner kroner i kraftfôrfabrikken på Steinkjer eller er det et alternativ å bygge i mindre skala?

– Blir det varig nedgang i melkeproduksjonen er det et alternativ å bygge i mindre skala, sier Unsgård.


Stor interesse for å selge melkekvoter

338 påmeldte kvoter på ett døgn i historisk utkjøpsrunde på melk.


Nedgang i kraftfôr

– Vi vet at det blir nedgang på kraftfôr med 8 prosent mindre melkevolum i Norge, jeg har ikke oversikt over hvor stor nedgangen bli i Midt-Norge kontra resten av landet. Vi får nok vår andel av nedgang på kort sikt. Foreløpig er det ikke vurdert at kraftfôrfabrikk-utbyggingen i Steinkjer skal tas ned i volum.

Kan det bli snakk om endringer i antall arbeidsplasser?

– Det er ikke snakk om verken færre eller flere arbeidsplasser på Steinkjer i løpet av de kommende 2-4 årene, sier Unsgård.


Jådårmelk selger kvoten på én million liter melk

– Framtidsutsiktene er for uforutsigbare, sier bøndene.


250 millioner kroner

Planlagt utbygging av kraftfõrfabrikken vil alene koste mellom 230-250 millioner kroner, ifølge Unsgård.

– Vi tenker å bruke 2020 til å planlegge å se hva vi skal gjøre. 2021 er tidligst vi kan begynne å bygge noe vesentlig da vi trenger nødvendig saksbehandlingstid. Vi må vel byggesaksbehandle utbyggingen i Steinkjer kommune og det vil vi søke om i løpet av året, sier Unsgård.

Han forteller at det ikke er ferdig tegnet inn hvor de skal ha de nye siloene og at konsulenter må se på dette.

Økt kapasitet

Steinkjer kornsilo har en reguleringsplan ute på høring som medfører økt kapasitet på 9000 tonn i tre siloer.– Det at de bygger ut sin mottakskapasitet hjelper oss på lagerplass for råvarer. Hvorvidt det gjøres noe i tillegg er ikke avgjort ennå, men det ligger i kortene at vi skal bygge lagerplass for ferdigvare, sier fabrikksjef Thomassen.

– Vi har en avtale med Steinkjer kornsilo om at alt de tar inn overtar vi av dem, både korn som råvare til kraftfôr og såkorn. For to år siden bygde vi en egen transportløype fra Steinkjer kornsilo for dette formålet, sier Thomassen.

Miljømessig oppgradering

Store deler av 2020 vil bli brukt til planlegging av oppgraderingen av fabrikken.

– Fabrikken har i dag maskiner og utstyr som begynner å dra på årene og skal oppgraderes med nytt topp moderne produksjonsutstyr, samt at kapasiteten skal oppjusteres. Miljømessig vil dette også være positivt med tanke på mer effektive maskiner, mindre energiforbruk med mer. Planen er å være i stand til å produsere inntil 250.000 tonn årlig. Dog er det markedet som styrer hvor stor kapasitetsøkningen blir, sier Thomassen.

Ser på fabrikkstrukturen

Nestleder Harald Lein i styret for Felleskjøpet Agri SA sier at hvis det blir slik man tror at norsk melkeproduksjon faller ti prosent som følge av økt import og bortfall av Jarlsbergost-eksport og at norsk melkeforbruk ikke øker mer enn prognostisert, vil kraftfôrforbruket i norsk melkeproduksjon synke med mellom 50 og 80 tusen tonn i året.

– Et så stort fall i kraftfôrforbruk vil ha betydning for alle kraftfôrfabrikker som produserer kraftfôr for ku. Vi ser derfor nå på fabrikkstrukturen i Felleskjøpet Agri for å unngå prisvekst på kraftfôret. I dette bildet ser vi på alle fabrikkene, men det er ikke noe som tyder på at fabrikkstrukturen i Trøndelag blir berørt negativt, sier Lein.

Lein legger til at Tine har en ambisjon om å eksportere melk innen 2025, og at det derfor er håp om en mindre nedgang i melkeproduksjon enn det bildet akkurat nå tilsier.

– Jeg har tro på at vi klarer å øke salget av norsk melk og norske landbruksprodukter i framtida rett og slett på grunn av klimaendringene vi ser og som utfordrer landbruket i hele Europa. Det er ingen grunn til pessimisme rundt kraftfôrproduksjonen i Trøndelag, konkluderer Lein.

Felleskjøpet Agri gjennomfører årets første styremøte 17. februar. Det er per i dag ikke klart om den planlagte oppgraderingen av kraftfôrfabrikkene i Steinkjer og Trondheim skal opp som sak i dette styremøtet

Fakta

Agri Eiendom AS fremmet i 2018 en privat reguleringsplan for et nytt Felleskjøp-bygg i Steinkjer.

Det planlagte bygget vil få ei grunnflate på 3.300 kvadratmeter, i tillegg til et uteareal på 6.500 kvadratmeter.