Til kamp mot smugling

Ønsker innstramminger i turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring. Regjeringen vil blant annet stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet.

STRAMMER INN: Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik vil ha slutt på sløsing og smugling i turistfisket. Derfor foreslår han innstramminger for næringa.  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Nyheter

OSLO: Forslagene skal ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet øke bærekraften og forhindre sløsing og sette en stopper for smuglingen av fisk ut av landet.

– Turistfisket har hatt vekst i flere år og bidrar til viktige arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Vi har allerede strammet inn regelverket og i dag sender vi ytterligere forslag på høring som skal bidra til at turistfiskenæringa drives enda mer seriøst framover. Vi skal lytte til innspillene vi får, før vi treffer endelige vedtak om endringer, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet innførte i 2018 en ny forskrift om turistfiskevirksomheter. Blant de viktigste elementene i regelverket er:

  • Innføring av en registreringsordning for turistfiskevirksomheter.
  • Krav om månedlig fangstrapportering for turistfiskevirksomheter.
  • Utførselskvoten endres fra 15 kg fisk og fiskevarer, til 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kg for alle andre.

  • Ordningen med at det kan utføres en troféfisk i tillegg til den ordinære utførselskvoten fjernes.

  • Utførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer.

Forskriften har likevel ikke forhindret at det hvert år smugles store mengder fisk ut av landet. Dermed ligger det an til ytterligere innskjerpinger i turistfisket.

– Det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder. De som gjør dette har ikke nødvendigvis vært gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier Nesvik.

Fiskeriministeren ønsker at reiselivsaktørene i større grad setter selve opplevelsen i sentrum, fremfor å skulle fiske mest mulig.

– Jeg har tro på en bærekraftig fremtid for fisketurisme som næring, det betyr blant annet at vi må utnytte hele fisken. Det er dessverre alt for mange turistfiskere som kaster verdifullt råstoff. Vi foreslår derfor at det kun skal være lov å ta med hel fisk ut av landet. Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal kaste fullverdig mat, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Forslagene til endring av regler for turistfiske er nå ute på høring, med høringsfrist 17. februar.


Fakta: Disse forslagene sendes ut på høring

Det foreslås å endre utførselkvoten til at man kun har adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet.

Det foreslås at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun tillate å ta med hel fisk (sløyd og hodekappet). Det vil kunne bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i forbindelse med filetering. Samtidig vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske.

Tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informere om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering.