Advarer mot ekstraskatt

Jon Håvard Solum: – Vi må ikke skatte i hjel havbruksnæringa

Administrerende banksjef Jon Håvard Solum i Grong Sparebank retter en advarende pekefinger mot dem som ønsker hardere beskatning av havbruksnæringa.

GODE TIDER: Havbruksnæringa bidrar til verdiskapingen i Trøndelag. Jon Håvard Solum (til venstre) advarer mot å skattlegge næringa hardere. Sammen med Jon Ludvig Andreassen presenterte han tall og framtidsbilder for trøndersk økonomi og næringsliv under Trøndelagsmøtet på Hell. 

Nyheter

HELL: Banksjefen kom med utspillet fra scenen på Trøndelagsmøtet, hvor han sammen med Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen, presenterte hovedtrekkene i trøndersk næringsliv og økonomi.

Advarer

– Trøndelag går godt. Havbruksnæringa betyr utrolig mye for utviklinga, ikke bare for kysten, men for hele Trøndelag. Derfor vil jeg advare mot at vi skatter denne næringa i hjel, innledet Solum.


Dette er de største bedriftene i Trøndelag

Sjømat, bank og handel preger omsetningstoppen i Trøndelag.


Utspillet kommer få dager etter at noen av Trøndelags største havbruksaktører svingte pisken over Havbruksskatteutvalgets forslag om såkalt grunnrente på 40 prosent i havbruksindustrien. Forslaget innebærer at næringa får et samlet skattetrykk på mer enn 60 prosent.


Oppdretterne rasler med sablene etter skatteforslag

Tilleggsskatt på 40 prosent bekymrer

De lokaleide oppdrettsselskapene på Namdalskysten bidrar hvert år med 340 millioner kroner til fellesskapet. Forslaget om å innføre en ekstraskatt for havbruksnæringa vil rasere verdiskapingen i distriktene, frykter næringa.


Ujevnt fordelt

I gjennomgangen av trønderske makrotall konkluderte tospannet med at tidene er gode. Men veksten er svært ujevnt fordelt. Og i horisonten truer skyene. I korte trekk: Kysten går så det griner. I innlandet er veksten langt mer beskjeden. Nå flater dessuten befolkningsveksten ut, delvis på grunn av at mange av fremmedarbeiderne som har holdt hjulene i gang nå returnerer til sine hjemland.

– Det er et paradoks at mange av regionene som har kraftigst økonomisk vekst ikke har samme veksten i befolkningen, sa Andreassen, som mener at fraflytting og sentralisering truer vekstkrafta i distrikts-Trøndelag.

Distriktspolitikk 2.0

Både Andreassen og Solum mener at det må tenkes helt nytt for å sikre at det fortsatt bor folk i hele landet. Duoen etterlyser en mer aktiv distriktspolitikk, og Andreassen benyttet anledningen til å lanserte en rekke radikale tiltak: Borgerlønn, en halv million kroner i pensjonsboost til alle fødende kvinner og desentralisering av offentlige arbeidsplasser kan bidra til å snu flyttestrømmen.

Andreassen peker i tillegg på det paradoksale i at Norge importerer store mengder mat, samtidig som gode norske råvarer hoper seg opp på lager. Han foreslår mer stimuli til landbruket.

– Luksusmat og gårdsturisme bør stimuleres. Varmmat på alle skoler, bedre mat på aldershjem og institusjoner og strengere kvalitetskrav til ferdigmatindustrien kan gi norske matprodusenter et skikkelig løft.

Tiltakene kommer til å koste, uten at det bekymrer nevneverdig.

– Pump penger ut i distriktene! Inflasjonen blir ikke påvirka av at vi sender penger til Snåsa, fastslo Andreassen.