Snakket seg til 50.000 kroner på Trøndelagsmøtet

Fort gjort! I løpet av halvannet minutt snakket Eirik Hovstein seg til heder og 50.000 kroner i pitchekonkurransen på Trøndelagsmøtet.

VINNER-PITCHEN: Eirik Hovstein i Autoagri AS. I bagrunnen Helene Øyangen Lindberg (Noprec) og Vidar Melstveit i RAS Robostics.  Foto: Johan Arnt Nesgrd

Nyheter

TRØNDELAGSMØTET: AutoAgri vant årets innovasjonspris under pitchekonkurransen på Trøndelagsmøtet, i skarp konkurranse ned fem andre trønderske oppstartsbedrifter. Gründerne fra Leksvik er i full sving med å utvikle en førerløs landbruksmaskin som både skal ta vare på jorda, sørge for mer fleksibel drift og redusere klimagassutslippene.

– Trøndelagsmøtet er en kjempefin arena for oss å vise oss fram på. Kontaktene vi knytter er vel så viktige som premiepengene, så en fornøyd Eirik Hovstein etter at juryleder Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge Trøndelag, kunngjorde vinneren.

VINNERNE: Jurymedlemmene Vigdis Harsvik (Innovasjon Norge) og Jon Håvard Solum (Grong Sparebank) sto for gode ord og overrekkelsen av 50.000 kroner til traktor-innovatørene Eirik Hovstein og Jostein Sandvik. 

Minsker avtrykket

Den selvkjørende maskinen er designet for å forhindre jordpakking og kjøreskader, noe som er et økende problem i norsk og internasjonalt landbruk. Traktorkonseptet er tenkt med både hybridelektisk og helelektrisk framdrift, noe som muliggjør en driftsprofil med langt lavere utslipp av klimagasser.

I tillegg til bønder er offentlige aktører, flyplasseiere og andre med store grøntarealer i målgruppen for satsingen

– Landbruksnæringa har vært veldig positive til løsningene våre, sier Hovstein.

AutoAgri satser på å ha en prototyp klar våren 2021. Den selvkjørende traktoren skal etter planen settes i produksjon i løpet av 2022.

førerløs: Dette er et syn som etter hvert kan bli vanlig å se på åkrene – en førerløs landbruksmaskin som er designet for å fungere til flest mulig oppgaver.  Foto: AutoAgri

Her er de andre deltakerne i årets innovasjonskonkurranse:

Noprec

Hvert år genererer norsk industri enorme mengder plastavfall. Havbruksnæringa står alene for inntil 30.000 tonn plastsøppel fra rør, slanger, nøter, flyteelementer og tauverk. Det aller meste av avfallet deponeres eller brennes. Noe av søppelet finner likevel vegen til Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), som har utviklet landets eneste granuleringslinje for hardplasttypene som brukes i fiskeri- og havbruksnæringa. Råvaren som kvernes ut i enden av granuleringslinja selges i neste omgang kunder som skaper nye produkter av gjenvunnet havbruksplast.

Det meste av råmaterialet fra Noprec eksporteres, mens noe brukes i produksjon av møbler i Norge. Serveringsbrettene på McDonalds er dessuten laget av resirkulert havbruksplast fra Nærøysund-bedriften.

24OnOff

Gründer-bedriften på Heimdal har allerede suksess med å drepe tidstyvene i håndverksbedrifter over hele landet. Med over 10.000 brukere hjelper appen mange små bedrifter med å føre timelister, administrere fravær og deling av HMS-dokumenter.

GreenStock

Hvert år produserer den norske byggebransjen nær to millioner tonn med avfall. GreenStock har skapt en digital plattform som muliggjør ombruk av materialer i næringa.

Sensor Innovation

I 2017 utbetalte norske forsikringsselskaper 3,8 milliarder kroner relatert til vann- og fuktskader. I tillegg kommer kostnader for renovering og produksjonstap. Klima- og miljøforandringer gjør at prognosene er stigende – stormene kommer hyppigere, været blir villere og nedbøren øker.

Sensor Innovation utvikler et system som forebygger fuktskader og forlenger levetiden til nye og eksisterende bygg. Systemet baserer seg på skyteknologi og smarte sensorer, og utvikles i samarbeid med SINTEF Byggforsk, Forskningsrådet og ledende bransjeorganisasjoner.

RAS Robotics

Stadig flere oppdrettere bruker resirkuleringsanlegg i produksjonen av settefisk. Teknologien er også grunnleggende for et økende antall aktører som satser på å flytte hele produksjonen av oppdrettslaks til lukkede anlegg på land. Dette stiller imidlertid ekstreme krav til renholdet. RAS Robotics utvikler en autonom undervannsdrone som rengjør settefiskanlegg og andre landbaserte oppdrettsanlegg.