Massiv satsing på ny industri i Namsos

Fabrikk-etablering kan gi inntil 150 arbeidsplasser

Innen to år ønsker Midt-Norsk Massivtre AS å etablere en fabrikk for produksjon av bygningselementer av massivtre i Namsos.

SATSER MASSIVT: Produksjon av elementer massivtre kan gi inntil 150 nye industriarbeidsplasser i Namsos. Nils Einar Olsen (fra venstre), Knut Dreier og Trond Grannes ivrer for fabrikk-etablering i Namsos, og peker på Nexans-bygget i byen som optimalt med tanke på økonomi, logistikk og beliggenhet.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

NAMSOS: – Bygging i massivtre har ekspandert vanvittig de siste årene, og veksten kommer til å tilta i årene som kommer. Det slo meg at det var meningsløst at vi importerer elementene helt fra Østerrike.

Det sier Nils Einar Olsen om hvordan ideen til hjemlig produksjon av bygningselementer av massivtre ble til. Som daglig leder i Byggingeniør Einar Olsen, et Namsos-basert entreprenørselskap med i overkant av 20 ansatte, har han selv vært vitne til hvordan massivtre er i ferd med å erstatte stål og betong i en rekke byggeprosjekter. Selskapet han leder er blant annet hovedentreprenør i byggingen av ny skole på Kolvereid, som bygges med utstrakt bruk av elementer i masisvtre.


Fakta: Massivtre
  • Massivtre er en modernisering av stav- og lafteteknikken med trevirke som krysslegges i 90 grader i flere lag oppå hverandre og limes sammen til store byggeelementer.
  • Tykkelsen varierer fra 60 til 360 millimeter, og sorteres etter ulike overflater avhengig av bruksområde.
  • Massivtre kan brukes som bærende eller ikke-bærende elementer i gulv, vegger og tak, og brukes derfor i økende grad som et mer klimavennlig alternativ til betong og stål.
  • Elementene kan anvendes alene eller i kombinasjon med andre materialer i alle typer bygninger.
  • Teknologien bak massivtreelementer ble utviklet i Østerrike på 1990-tallet, og mesteparten av den globale produksjonen foregår fortsatt i Østerrike og Tyskland.
  • Det første moderne massivtrebygget i Norge ble bygget på Svartlamon i Trondheim i 2005.

Van Severen er nøkkelen

Sammen med Trond Grannes har Olsen etablert Midt-Norsk Massivtre AS (MNM). Selskapet har siden januar 2019 jobbet med planene om å etablere en fabrikk i Namsos for produksjon av massivtreelementer til byggeprosjekter i Norge og Skandinavia.

Ifølge Olsen kan en etablering med oppstart i 2022 gi inntil 150 sårt tiltrengte industriarbeidsplasser til Namsos.

– Namsos ble etablert på treindustri. Vår overordnede målsetting er å videreføre arven med ny teknologi, forklarer Olsen.

– Hvor langt har dere kommet i planlegginga av fabrikken?

– Det siste året har vi brukt mye tid på å kartlegge forutsetningene for en slik etablering. Vi er i ferd med å avslutte et forprosjekt, og vil om kort tid sende søknad om støtte til et hovedprosjekt til Innovasjon Norge. Veien videre består blant annet i å jobbe med lokalisering og finansiering, sier Olsen, som antyder at prosjektet vil jobbe såpass hurtig at en investeringsbeslutning allerede kan tas i løpet av året, og kanskje så tidlig som til sommeren.

Nærheten til Moelven Van Severens sagbruk i Namsos er et avgjørende premiss for den mulige etableringen i Namsos. Fra sjefsstolen gir Van Severen-sjef Knut Dreier sin fulle oppslutning til massivtre-initiativet.

– Det er ingen tvil om at en slik etablering skaper en vinn-vinn-situasjon for både oss, MNM og utviklingen av ny industri i Namsos. En etablering vil bety veldig mye, sier Dreier, som foruten den direkte sysselsettingseffekten peker på ringvirkninger i skogbruk og transport som en følge av en mulig fabrikk i Namsos.

Van Severen har per i dag ingen formell tilknytning til prosjektet. Med en planlagt årsproduksjon på mellom 50.000 og 75.000 kubikkmeter blir fabrikken blant Europas største i sitt slag, og representerer dermed en stor mulighet for Van Severen som leverandør av trevirke. I jakten på både kunnskap og kapital er selskapet dessuten aktuell som investor og medeier i MNM.

– Beslutningen om en eventuell investering og eierskap skal behandles av konsernledelsen i Moelven, bekrefter Dreier.

MNM er også i dialog med andre aktører for å skaffe kapital til fabrikketableringen.

POPULÆR MATERIE: Både offentlige og private aktører satser i økende grad på massivtre, både i nybygg og ved renovering av eldre bygningsmasser. Trevirkets beskjedne klimaavtrykk, energiegenskaper og bidrag til inneklima er blant årsakene til at Nærøysund kommune bruker massivtre i den nye skolen på Kolvereid.  Foto: Bjørn Tore Ness

Lanserer Nexans som alternativ

MNM utreder to ulike alternativer for lokalisering. Et nybygg i Namsos vil medføre en investering på rundt 250 millioner kroner.

– Vi snakker om betydelige investeringer, kommenterer Olsen.

Alternativ to er imidlertid vel så interessant for massivtre-gründerne: Nexans-tomta i Namsos kan, foruten umiddelbar nærhet til Van Severen-sagbruket, også by på 9.700 kvadratmeter industrilokaler som har stått tomme siden kabelprodusenten Nexans la ned drifta i Namsos i 2016. Bygget eies i dag av Namsos kommune, som ønsker å bruke arealet i etableringen av Campus Namdal – en samlokalisering av Olav Duun videregående skole og Nord universitet. Det er ventet at Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet gjør sine lokaliseringsbeslutninger i løpet av 2020.

Kostnaden ved å etablere produksjonslinjer i Nexans-bygget er ifølge Nils Einar Olsen på om lag 150 millioner kroner – 100 millioner kroner lavere enn et eventuelt nybygg.

– Bygget krever få tilpasninger og er mer eller mindre skreddersydd for vår virksomhet. Lavere kostnad bidrar til å redusere risikoen ved en slik satsing, understreker Olsen.

– Veksten i etterspørselen fører til at flere miljøer ser på etablering av massivtre-fabrikker i Norge, men Namsos har foreløpig et fortrinn ved at vi har et ferdig industribygg, supplerer Dreier.

Historikk og logistikk

Gründerne Nils Einar Olsen og Trond Grannes tror at vi bare har sett begynnelsen på utbredelsen av massivtre som bygningsmateriale i små og store bygninger. Etterspørselsveksten drives av økende klimabevissthet og økt fokus på det store klimaavtrykket fra husene vi bor og jobber i.

– Massivtre binder store mengder CO2, kan resirkuleres og veier dessuten langt mindre enn de fleste andre bygningsmaterialer. Massivtre-bygg gir dessuten reduserte energikostnader og et bedre inneklima, sier Olsen.

Han understreker at den globale etterspørselsveksten har satt europeiske produsenter under et alvorlig leveransepress. Dermed åpner det seg muligheter for norske aktører, som har ressursene tilgjengelig mer eller mindre på dørstokken.

– Namsos har historikken og logistikken som skal til for at en slik satsing er realistisk, sier Olsen.

Ryan: – Fantastisk

Namsos har de siste tiårene mistet en rekke store industriarbeidsplasser. I tur og orden har Tine, Thermex, Bøndernes Salgslag og Nexans lagt ned virksomheten i byen. Inntil 150 nye arbeidsplasser vil med andre ord monne for en kommune ikke har greid å tette hullet som de tidligere hjørnesteinene etterlot seg.

– Nye industriarbeidsplasser er noe av det vi mest av alt ønsker oss. Det er fantastisk hvis Midt-Norsk Massivtre lykkes med planene, sier Namsos-rådmann Inge Ryan.

Han vil imidlertid ikke love bort Nexans-bygget til industrielle formål.

– Bestillingen fra kommunestyret er å jobbe for etablering av en campus for universitet og videregående skole, sier Ryan.