Storstilt eiendomssatsing i Nærøysund

Samarbeider om ny by på Marøya

Eiendomsselskapene Norbolig og Paulsen & Williksen skal drive eiendomsutvikling verdt minst to milliarder kroner ved Nærøysundet.

TENKER STORT: De første industrihallene er forlengst på plass på Marøya utenfor Rørvik. Nå jobber Nils Martin Williksen (til venstre), Anders Øien Paulsen, Steinar Moe, Jørgen Gaare Mathisen, Renathe Nilsen og Magnus Øien Paulsen for etablering av en ny bydel på øya.  

Eiendomsutvikling handler om å være tålmodig, noe som er litt uvant når man har drevet med fisk hele livet

Nils Martin Williksen
Nyheter

MARØYA: – Det er veldig naturlig for oss å se helhetlig på hvordan vi utvikler arealet. Kjemien er god, og vi har derfor bestemt oss for å marsjere i takt.

Slik forklarer Steinar Moe, daglig leder i Norbolig AS, bakgrunnen for samarbeidet med Paulsen & Williksen. Fra hver sin kant på Marøya har selskapene brukt de siste årene på oppkjøp arealer i stort omfang for å drive eiendomsutvikling. Nå skal selskapene samarbeide om å legge til rette for utbygging av industri, næring og boliger på øya, som ligger like ved Rørvik i Nærøysund kommune.


SENTRALT: Den sentrale beliggenheten ved Rørvik, nærliggende industri og generelt høyt aktivitetsnivå gjør Marøya til en indrefilet, skal vi tro Norbolig og Paulsen & Williksen AS. Kreditering: HD Plan & Arkitektur


Stort område

De to eiendomsselskapene eier og har opsjon på til sammen i overkant av 700 mål på øya, som av eiendomsutviklerne beskrives som en indrefilet i en av de store vekstmotorene i Trøndelag. Noen steinkast unna bruker havbruksselskapet SinkabergHansen 600 millioner kroner på ny fabrikk og hovedkontor. Småbyen Rørvik ligger på motsatt side av det travle Nærøysundet, og innfartsåren til kystbyen går tvers over øya. I umiddelbar nærhet ligger også flyplass, havner og andre tjenestetilbud som i sum gjør Marøya til et ettertraktet område for både industriaktører, kjøpmenn og boligkjøpere.

– Vi ser for oss en akse med industri i den ene enden, via arealer for plasskrevende handel, kontorer og annen næringsvirksomhet, til boliger i den andre enden, forklarer Anders Øien Paulsen, daglig leder i Paulsen & Williksen AS. Selskapet står bak utviklingen av Marøystranda næringsområde, hvor flere aktører i blå sektor har allerede har etablert seg med havneanlegg, verksteder og kontorfasiliteter på industriområdet.

– Det er allerede stor interesse fra aktører som ønsker å etablere seg, og flere prosjekter kommer, avslører Paulsen.

– Hva går det konkrete samarbeidet mellom dere ut på?

– Selskapene har ervervet deler av arealet i fellesskap. Den viktigste delen av samarbeidet er imidlertid at vi tenker likt om hvordan området skal framstå og markedsføres som helhet. Vi framsnakker dessuten hverandre når vi er i dialog med aktører som kan tenkes å etablere seg med virksomhet på Marøya, sier Moe.

Aktørene er også sammen om logistikken på området. Tanken er at trafikken skal flyte sømløst via et internt veinett som forbinder industrianlegg og den nye handelsparken som skal anlegges på Marøya. Slik skal den tungt trafikkerte innfartsåra til Rørvik skånes fra unødige inn- og utkjøringer.

Næring, handel og mange boliger

Det skal også etableres en handelspark på Marøya. Drivstoffkjeden UnoX har allerede signert kontrakt om etablering, og Toyota-forhandler Nordvik AS har også signalisert ønske om å etablere seg i samme område. Ifølge Moe mangler bare formelle prosedyrer før de neste navnene er klare for handelsparken.

– Det er snakk om svært kort tid for de neste aktørene er i boks, avslører Moe, som foreløpig holder de konkrete navnene tett til brystet.

Ifølge Moe skal tomtene i handelsparken stå byggeklare tidlig neste år.

– Er det snakk om aktører som allerede finnes i regionen, eller er dere i dialog med folk som etablerer ny virksomhet i Nærøysund?

– Det er en blanding av interne og eksterne aktører av varierende størrelse, sier Moe.

Marøya er allerede en populær forstad til Rørvik. Den eksisterende bosetningen blekner imidlertid sammenlignet med Norboligs planer for boligutbygging på øya.

– Til sammen er det snakk om rundt 200 boenheter, pluss barnehage og tilhørende arealer for lek og rekreasjon, forteller Moe.

NY BY: Slik ser eiendomsutviklerne i Norbolig og Paulsen & Williksen for seg den nye bydelen utenfor Rørvik. På drøyt 700 mål på Marøya skal selskapene legge til rette for industri, handel og boligbygging.   Foto: NORBOLIG/PAULSEN & WILLIKSEN

Tålmodighet er en dyd

Et ferdig utbygd område vil innebære enorme investeringer.

– Boliger, næringsbygg og industrifasiliteter vil til sammen utløse investeringer på minimum to milliarder kroner, og vil føre med seg store ringvirkninger lokalt og regionalt, opplyser Jørgen Gaare Mathien, salgssjef i Norbolig AS.

– Hvordan har dere vurdert risikoen i prosjektet?

– Jeg er ikke nevneverdig bekymret for risikoen. Marøya vil ikke være ferdig utbygd over natta, men vi har et langsiktig perspektiv som strekker seg 20 år fram i tid. Eiendomsutvikling handler om å være tålmodig, noe som er litt uvant når man har drevet med fisk hele livet, erkjenner Nils Martin Williksen, medeier i Paulsen & Williksen – og en av nestorene i den midtnorske sjømatindustrien.