Vil øke produksjonen fra 6,5 til ti millioner smolt

Til sammen er det planlagt investeringer for en halv milliard på Osan.

500 millioner: Daglig leder i Osan Settefisk, Svein Oluf Øren, forteller at utbygginga på tomta i Osan til sammen er ei investering på hele 500 millioner kroner.  Foto: Lena Erikke Hatland

Nyheter

OSAN: I mai 2017 begynte arbeidet med nytt settefiskanlegg på Osan i Nærøysund kommune, men allerede da tomta ble kjøpt var planene om byggetrinn to klare.

Sikrer lokalprodusert smolt

Nå har Osan Settefisk søkt om å utvide produksjonen fra 6,5 millioner til ti millioner smolt per år, og det er behovet for større og flere settefisk av laks som har gjort utvidelsen aktuell.

«Økningen i behovet har oppstått pga. av Bjørøya AS som driver i samdrift med Midt-Norsk Havbruk AS i sjø er gått inn på eiersiden i Osan Settefisk AS. Dette for å arbeide for å sikre begge lokalprodusert smolt. Det jobbes med å forkorte produksjonstiden i sjø for redusert eksponering for lus og redusert arealbehov i sjø. Til dette trengs smolt i en størrelse opp til 650 gram», står det i søknaden.


Nøkkeltall Osan Settefisk

20182017
Sum driftsinntekter7 0513 959
Driftsresultat-3 50971
Resultat før skatt-3 51389
Årsresultat-2 77869
Sum eiendeler159 42667 907
ValutakodeNOKNOK

Konkret betyr utvidelsen at ei ny RAS-avdeling skal settes opp på østsiden av anlegget som nå er under oppføring. Dette vil være en påvekstavdeling for storsmolt, og videre i søknaden står det:

«Fisk vil bli ført til denne avdelingen fra byggetrinn 1. Dette vil hovedsakelig være vaksinert yngel/smolt som blir stående i denne avdelingen før den settes ut i sjø. Snittvekt ved utsett vil normalt variere mellom 150 til 650 gram»

Starter arbeidet i år

– Vi håper å komme i gang med tomtearbeidet i år – så fort vi får tillatelse til å øke produksjonsvolumet, sier Svein Oluf Øren, daglig leder i Osan Settefisk, til NA.

Han forteller at byggetrinn en, settefiskanlegget på til sammen 6.200 kvadratmeter, skal ferdigstilles i løpet av februar, og at bygging av det nye anlegget vil bety maks utnyttelse av tomta.

– Vi ser ikke for oss nye byggetrinn på ei god stund etter dette, kommenterer Øren, som legger til at begge trinn utgjør ei investering på hele 500 millioner kroner.