M. Aakervik AS kjøper alle aksjene i Norsk Villaks AS

Størst i Norge på villaks

Aakervik i Namsos blir størst i Norge på mottak og leveranse av villaks etter å ha inngått avtale om oppkjøp av Norsk Villaks AS på Otterøya.

OPPKJØP: Daglig leder Geir Pedersen hos M. Aakervik AS har gjennom at selskapet har kjøpt alle aksjene Norsk Villaks AS, som har vært ledet av Viggo Reinert, sikret seg avtaler som omfatter nesten all kilenotfangst i Namsenfjorden.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

NAMSOS: – Det er selvsagt en sjanse å ta, men samtidig en unik mulighet for oss til å sikre oss tilgang på tilstrekkelig mengde av verdens beste råvare, sier daglig leder i M. Aakervik AS, Geir Pedersen.

Namsos har de siste årene vært Norges største villakskommune målt i totalfangst – Namsenfjorden og vassdragene under ett. Kilenotfisket på Otterøya, som i stor grad har vært omsatt gjennom Norsk Villaks, ligger normalt mellom 12 tonn og 20 tonn årlig.

Dobler volumet

For Aakervik betyr det at de omtrent dobler omsetninga av laks målt i tonn.

– Vi har allerede avtaler med fiskere i andre deler av fjordsystemet. Og årlig omsetter vi allerede omkring 15 tonn villaks, slik at fra 2020 kommer vi til å bortimot doble den mengden, sier Pedersen.

Det betyr i praksis at nesten alt villaks fanget under kilenotfisket i Namsenfjorden omsettes via Aakervik før den går ut i markedet.

Salget ble gjennomført ved årsskiftet, og det gjenstår noen formaliteter for alt er på plass, men tidligere styreleder og daglig leder i Norsk Villaks, Viggo Reinert, er svært godt fornøyd med å landet en avtale.

– Utgangspunktet var at vi ønsket en samarbeidsavtale med Aakervik om salg/kjøp av villaks, noe som utløste et tilbud fra dem om at Aakervik overtok hele mottaket og den tilhørende virksomheten, sier Reinert.

– Det var viktig for de 28 aksjeeierne at virksomheten fikk lokale eiere når det først skulle bli et salg.

– Men hvorfor selge og la andre overta?

– De fleste som driver kilenotfisket på Otterøya er stort sett godt voksne, og siden jeg er pensjonist hadde jeg et ønske om å trappe ned driften av mottaket og bare kose meg med laksefisket om sommeren, smiler Reinert.

Garantert minstepris

– Kan du si noe om hva som ligger i avtalen?

– Vi har kjøpt samtlige aksjer. I det ligger også at vi tar over mottaket på Otterøya og hele kundeporteføljen til Norsk Villaks, sier Pedersen.

Han sier at det ikke er noen stor hemmelighet at de kjøpte de 200 aksjene i selskapet for tre tusen kroner per aksje – som vil si 600.000 kroner totalt.

– I overtakelsen ligger også en avtale med kilenotfiskerne om en prisgaranti for de kommende fem årene, slik at fiskeren er garantert en minstepris som ligger en god del over den prisen de har solgt for fram til nå, sier Pedersen.

Han ser på prisgarantien som en investering i framtidige leveranser og også rekruttering slik at yngre krefter er villige til å videreføre kilenotfisket i Namsenfjorden. I tillegg er fiskerne sikret at også laks som ikke kan selges hel i markedet, for eksempel på grunn av skader, kan leveres.

– Vi bruker jo en god del laks selv også, til for eksempel røyking og andre produkter, og det gjør at vi kan utnytte totalfangsten i langt større grad enn om vi bare skulle solgt rund laks, sier han.

Regnskapene er ikke klare ennå, men ifølge Pedersen omsatte M. Aakervik AS for nesten 20,5 millioner kroner i 2019, og endte med et driftsresultat på omkring to millioner kroner. Villaks og annen fisk utgjorde omkring 25 prosent av totalomsetninga i 2019.

– Skal Norsk Villaks fortsette som eget selskap?

– Hvordan vi organiserer det framover har vi ikke landet på ennå, men for oss er det selvsagt viktig at vi også har sikret oss muligheten som ligger i navnet Norsk Villaks, sier Geir Pedersen.

VERDENS BESTE: Laksen som fanges i Namsenfjorden og vassdragene i fjordsystemet er verdens beste råvare mener daglig leder hos M. Aakervik As, Geir Pedersen. Laksen på bildet veide 22,3 kilo da den ble levert.FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness