Verdaling tildelt Plantearvenprisen

Lars Reitan fra Verdal har mottatt pris for banebrytende kornforedling.

PLANTEARVPRISEN: Plantearvenprisen 2019 for landbruk ble tildelt forsker og planteforedler Lars Reitan (t.h.) under Kornkonferansen 2020, tirsdag 21. januar. Statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet delte ut prisen.   Foto: Kjersti Kildahl / Nibio

Nyheter

Forsker og kornforedler Lars Reitan fra Verdal fikk i går Plantearvenprisen 2019 for sitt arbeid med å utvikle mer robuste norske kornsorter, spesielt bygg.

Plantearvenprisen blir delt ut av Norsk genressurssenter i Nibio til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for bevaring og bruk av genetisk plantemangfold – til nytte for norsk matproduksjon. Det melder Nibio på sin hjemmeside.

Prisen ble tildelt Reitan tirsdag 21. januar, under Kornkonferansen 2020 i Oslo.

Banebrytende

Juryen skriver følgende om Lars Reitan: «Han har vært sentral i norsk og nordisk planteforedling siden 1980-tallet som foredler av banebrytende byggsorter og bruk av genetiske ressurser innen resistensforedling. Framgang i avling i nord forutsatte bedre og kortere strå, tidligere modning og bedre resistens.»

Plantegenetiker Morten Rasmussen i Norsk genressurssenter konkretiserer:

– Gjennom å velge de rette kildene til resistensgener og systematisk ‘skyttelforedling’ over flere år, det vil si vekselvis bruk av sandjord på Værnes og leirjord på Kvithamar forsøksgård i Stjørdal, fikk byggsortene bred tilpassingsevne. Det har gitt resultat i form av sorter som gir stabile avlinger.

Vekstforholdene i nord krever korn som evner å gjøre seg nytte av lys og varme i den korte tida som sesongen varer. Ifølge juryen er det nettopp slike sorter Reitan har foredla fram.

- Alle kan gjøre litt

Lars Reitan kan se tilbake på et rikt yrkesliv som planteforedler i Midt-Norge og forskningssjef i Graminor fra virksomheten ble etablert i 2000. Reitan avslutta tida si i Graminor med å lede prosjektet «Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre» som varte til ut året 2017.

– Norske bygg-avlinger har hatt en eventyrlig utvikling de siste tiårene. Avlingsframgangen har vært formidabel, sa prisvinneren da han holdt foredrag om «Byggforedling i Norge, fortid og framtid med klimaendringer» under Kornkonferansen 2020.

– Jeg håper dette kan være til inspirasjon for generasjonene som følger. Ingen kan løse alt, eller store problem, på egen hånd, men alle kan bidra litt, sa han i sin takketale under Kornkonferansen, ifølge Nibio.no.