Løser språkfloka med spillteknologi

Et mylder av språk skaper utfordringer langs produksjonslinjene i Nærøysund. Nå skal en språkspill-app sørge for at kommunikasjonen flyter bedre i kystnæringene.

PEDAGOGISK: Capeesh AS, her representert ved daglig leder Marie Jacobsen Lauvås (til venstre), bruker spillmekanikk og avansert maskinlæring for å gi fremmedspråklige arbeidere språknøkkelen til det norske arbeidslivet. Andrea Nogva (Innovarena), Yngve Vikan (Moen Verft AS), Frode Lauritzen (SinkabergHansen) er blant bidragsyterne til appen, som nå tilpasses med innhold skreddersydd for maritim industri og sjømatbransjen. 

Nyheter

RØRVIK: – Norsk, russisk, arabisk, polsk, latvisk... Det er mange.

Yngve Vikan, HR-ansvarlig i Moen Verft AS, starter oppramsingen av morsmål i egen arbeidsstokk, og konkluderer raskt med at språkmangfoldet i høyeste grad hersker i verftshallene og verkstedene ved selskapets anlegg i Nærøysund. Det kan by på utfordringer i en industri med skjerpede krav til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.

– De som jobber hos oss behersker ofte hverdagsnorsk, men i en virksomhet som vår er det mye fagspråk, fortsetter Vikan.

Samarbeider om språkopplæring

Nå har Moen Verft slått seg sammen med andre blå aktører i Norges største havbrukskommune for utvikle et nytt verktøy for fagspesifikk språkopplæring på arbeidsplassen: I samarbeid med edtech-selskapet Capeesh, som står bak en språk-app med samme navn, har bedriftene utviklet spillbasert og digital språkopplæring som tar utgangspunkt i begrepene som er relevant for å mestre arbeidsoppgavene i marin og maritim industri.


Fakta: Edtech

Edtech, eller utdanningsteknologi, er bruken av teknologi for å bedre læring og undervisning. EdTech gir mulighet for læring uavhengig av tid og sted, og gjør det mulig å tilpasse læringen til hver enkelt deltaker.

Kilde: IKT-Norge


– Det finnes per i dag ingen digitale læreverk for arbeidslivet som er tilpasset minoritetsspråk. Vår app er unik i og med at den bruker maskinlæring og spillteknologi for å lære bort norsk arbeidsspråk til fremmedspråklige arbeidstakere, sier Marie Jacobsen Lauvås, daglig leder i Capeesh AS.

Gaming og kunstig intelligens

Capeesh lener seg tungt på spillteknologi som lar deltakerne mestre utfordringene ut fra egne forutsetninger, uavhengig av tid og sted. Avansert maskinintelligens sørger dessuten for analyse av personalhåndbøker og andre bedriftsinterne kompetansekilder. Slik kan appen språklig tilby skreddersøm innen snevre fagområder som materiallære, teknisk vedlikehold, mattrygghet, hygiene og HMS.

SPRÅKLÆRING I LOMMA: Nå skal minoritetsspråklige arbeidstakere i Nærøysund spille seg til bedre språkkompetanse.   Foto: Capeesh AS

– Appen er veldig næringsretta, og løser dermed utfordringen med å gi relevant språkopplæring områder som er viktige for drifta av en stor industriarbeidsplass, sier Frode Lauritzen, personalsjef i SinkabergHansen AS.

Oppdrettskonsernet med 2,4 milliarder i omsetning (2018) er en av de største private arbeidsgiverne i Nærøysund. Mange i arbeidsstokken er har et annet morsmål enn norsk.

– Nærøysund er en vekstregion, og i årene som kommer skal vi skape mange nye arbeidsplasser. Vi kan ikke bare rekruttere lokalt, vi er avhengige av tilflytting – også fra utlandet, sier Lauritzen.

Han understreker at språk er nøkkelen til god integrering, både på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet.

– Som arbeidsgiver er vi avhengige av at folk finner seg til rette og blir værende, sier Lauritzen.

Kan bli et springbrett

Trondheimsselskapet Capeesh har sine røtter i forskermiljøene ved NTNU. Selskapet ble i fjor kåret til landets beste kreative oppstartsbedrift, og har med hjelp fra blant annet Innovasjon Norge, Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag og noen av Norges ledende teknologi-investorer etablert seg i Trondheim, Oslo og Philadelphia i USA.

– Teamet vårt er bredt sammensatt, med blant annet lingvister og teknologer i rekkene, forklarer Lauvås.

Piloten som er utviklet i samarbeid med industri- og havbruksaktørene i Nærøysund kan bli et springbrett for selskapet, tror Lauvås.

– Vi er svært glade for ha ha med aktører som virkelig ser behovet for språk på arbeidsplassen. Nærøysund er en framoverlent vekstregion, og jeg håper at samarbeidet vårt kan bli et eksempel til etterfølgelse i andre deler av landet. Vi vet at det er mange nasjonaliteter i havbruksindustrien og andre kystnæringer, sier Lauvås.

Klyngesamarbeid

Språksamarbeidet skjer i regi av InnovArena, den nyetablerte næringsklyngen i Nærøysund hvor mer enn 30 bedrifter er samlokalisert i et nybygd bedriftsfellesskap i Rørvik.

– Dette er et av de første konkrete resultatene fra klyngesamarbeidet. Næringslivet så at de hadde en felles utfordring, og klyngesamarbeidet ble en arena for å utforme en bestilling og delta i utviklinga av skreddersydd spåkopplæring. Prosjektet er et glimrende eksempel på potensialet når bedrifter og utdanningsinstitusjoner i distriktene samarbeider med sentrale teknologimiljøer, sier daglig leder Andrea Nogva i InnovArena AS.

KLYNGESAMARBEID: Andrea Nogva (til venstre) leder næringsklyngen Innovarena, hvor næringsaktører jobber sammen for å løse felles utfordringer. Nå samarbeider klyngemedlemmene med Marie Jacobsen Lauvås for å lage skreddersydd språkopplæring for bedriftene i Nærøysund.