Beskyldningene hagler

Namdal Plast: Eier og tidligere daglig leder i bitter strid

Etter et halvt år i stillingen fratrådte Tom Lerberg stillingen som daglig leder i Namdal Plast AS. Nå strides partene om hva som egentlig har skjedd.

STRIDENS KJERNE: Samarbeidet mellom Namdal Plast-eier Per Hermod Sellæg og daglig leder Tom Lerberg havarerte i november 2019. Partene forteller helt forskjellige versjoner av hva som egentlig skjedde.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

NAMDALSEID: Det er iLaks som har avdekket striden mellom Namdal Plast-eier Per Herlof Sellæg og tidligere daglig leder Tom Lerberg.

Optimisme og vekstplaner

I 2018 kjøpte Sellæg sammen med sin datter konkursboet etter Namdal Plast, som fram til bedriften gikk over ende året før produserte tanker, slamavskillere og kar til ulike formål. I 2019 startet produksjonen på nytt, og i mai samme år ble Tom Lerberg ansatt som daglig leder. Da var planen å satse mot oppdrettsnæringa, og selskapet skulle ifølge Lerberg jobbe hardt på å innfri NS 9416, sertifiseringskravene som gjelder for landbaserte oppdrettsanlegg.

– Det vil koste en god del, men vi er innstilt på å investere i bedriften i årene som kommer, sa Lerberg til Namdalsavisa etter at han tiltrådte.

I samme intervju antydet Lerberg at Namdal Plast ville sysselsette 20 ansatte innen to år.

Et halvt år senere var Lerberg ferdig som daglig leder i selskapet.

KORTVARIG LEDERSKAP: Tom Lerberg hadde store ambisjoner da han ble ansatt som daglig leder i Namdal Plast i mai 2019. Et halvt år senere var han ferdig i bedriften.  Foto: Bjørn Tore Ness

Ferdig i Namdal Plast

4. november 2019: I en kunngjøring i Foretaksregisteret framkommer det at Tom Lerberg har fratrådt som daglig leder i selskapet. To uker senere blir eier Per Herlof Sellæg presentert som ny daglig leder.

Sellæg opplyser til NT24 at Lerberg fikk sparken på dagen etter at eierne fremmet et mistillitsforslag mot daglig leder under en ekstraordinær generalforsamling 2. november 2019.

– Der ble det besluttet at Lerberg skulle fratre som daglig leder med umiddelbar virkning, og at han fra det tidspunktet skulle fratas tilgang til kontor og datautstyr som han disponerte gjennom lederstillingen. Bakgrunnen for oppsigelsen var en mistanke om at Lerberg parallelt bygget opp sitt eget firma som skulle konkurrere med Namdal Plast. Når det ble som det ble med Lerberg, ønsket vi å beskytte kalkulasjonsdata, kundelister, tekniske data og arbeidsmetoder. Dette er data som er av stor verdi for oss, sier Sellæg.

TOK OVER: Namdal Plast-eier Per Herlof Sellæg har tatt over som daglig leder, og kommer med sterke beskyldninger mot forgjengeren.  Foto: Mats Ivar Sandmo

Sellæg beskylder i tillegg Lerberg for å ha løpt fra ansvaret for HMS og drift.

– Han skulle etablere en ny og fungerende HMS tilpasset dagens drift. Dette var det andre i administrasjonen som til slutt måtte ta tak i. Det ble på en måte andres ansvar å drive firmaet. Dette ble mer og mer synlig fram til Lerberg fikk sparken, sier Sellæg.

Sellæg hevder å sitte på bevis som dokumenterer påstandene, men NT24 har ikke fått innsyn i disse.

– Vi kunne ha kommet med mange opplysninger og bevis, men vi synes ikke at det passer å prosedere en slik sak i media.

– Er det aktuelt å forfølge disse anklagene juridisk?

– Det er det for tidlig å svare på, men vår juridiske rådgiver vil gjøre en helhetlig vurdering av grunnlaget for et eventuelt søksmål, svarer Sellæg.

Avviser påstandene

Lerberg er i dag bosatt i Polen, hvor han driver næringsvirksomhet. Han er dypt uenig i Sellægs versjon av hendelsesforløpet som førte til at han forlot sjefsstolen i Namdal Plast. Ifølge den tidligere daglige lederen avsluttet han arbeidsforholdet frivillig på grunn av at eiernes investeringsvilje ikke sto i stil med ambisjonene for bedriften.

– Eierne hadde ikke midler eller lyst til å investere, og da forsvant rett og slett kundene en etter en, sier Lerberg til iLaks.

Overfor NT24 avfeier han anklagene om å ha drevet butikk i butikken.

– Jeg vet ikke på hvilket grunnlag Sellæg kan påstå noe slikt. Sellæg hadde selv ansvaret for økonomien i selskapet fram til september 2019, og hadde også etter dette fullt innsyn i økonomien og deltatt i beslutninger knyttet til disponeringer av selskapets midler, sier Lerberg.

Han nekter også for å ha ignorert driften av Namdal Plast. Lerberg hevder blant annet at han at han gjorde det han kunne for å gjøre Namdal Plast i stand til å levere produkter til havbruksnæringa.

– Dette var snakk om store investeringer. Våren 2019 innhentet jeg et estimat på om lag 300.000 kroner for verifiseringsjobben, som må utføres av akkreditert selskap. Totalsummen var det umulig for meg å beregne før vi hadde fått en kvalifisert gjennomgang av hva som måtte til av utbedringer på fabrikken og eventuelle konstruksjonsendringer på produktene, sier Lerberg til NT24.

Han hevder at Namdal Plast mistet 70 prosent av oppdragsmengden som en følge av at de ikke fikk på plass NS 9416-godkjenningen.

Videre kritiserer han sin tidligere arbeidsgiver for å ha store utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

– Sellæg peker overfor iLaks på at du som daglig leder hadde ansvaret for HMS i virksomheten. Stemmer dette med din oppfatning, og hvilke tiltak ble i så fall gjennomført på HMS-fronten under din ledelse?

– Som daglig leder var HMS naturligvis en del av ansvaret mitt, men jeg kan vel ikke si at dette var et tema som Sellæg var særlig opptatt av. Jeg planla innføring av et digitalt basert HMS system som skulle erstatte selskapets papirbaserte rutiner og dokumenter, men kom ikke så langt at vi fikk innført det. Selskapets desidert største utfordring i min periode var å skaffe oppdrag og å få kontroll med kvaliteten i produksjonen. Som daglig leder måtte jeg fokusere det meste av min tid på salg og oppfølging av kunder, sier Lerberg.

Ifølge Lerberg ble han gradvis klar over at han og Sellæg hadde ulikt syn på fabrikkdrift.

– Vi hadde våre samtaler rundt dette her. Jeg vet ikke hva han (Sellæg, journ. anm.) tenker. Jeg var klar på at uten finansiering var det ikke mulig å drive videre. Vi har ikke noe personlig uoppgjort, men vi har veldig forskjellig syn på det å drive fabrikk, sier Leberg til iLaks.

Investerer

Sellæg er etter eget utsagn til stede i fabrikklokalene seks til åtte dager i måneden, mens øvrig drift skjer i tett samarbeid med øvrig ledelse og innleid konsulentbistand.

– Hvordan påvirker situasjonen som har oppstått utviklingen i Namdal Plast?

– Ambisjonen og strategien er den samme som før. Vi velger å se framover og i den forbindelse gjennomfører vi nå store investeringer i utvikling av nye og banebrytende produkter, samt sertifisering, sier Sellæg.

Ifølge Sellæg oppnådde Namdal Plast en omsetning på rundt seks millioner kroner i 2019.

– Vi har hatt en positiv utvikling som gjør at vi nå ansetter flere folk for å kunne møte den økende oppdragsmengden, sier Sellæg.