Salmonor skrinlegger storinvestering i Bindal

Havbruksselskapet går ikke videre med planene om settefiskanlegg på Brukstomta Næringspark. Ordfører Britt Helstad er skuffet, men ser også muligheter.

TREKKER SEG: Salmonor AS skrinlegger planene om å bygge et settefiskanlegg i Terråk i Bindal kommune.  Foto: Brukstomta Næringspark AS

Nyheter

TERRÅK/RØRVIK: Det bekrefter administrerende direktør Vibecke Bondø i Salmonor til NT24.

– Salmonor har ut fra en helhetsvurdering bestemt seg for ikke å gå videre med dette prosjektet. Salmonor vil legge til rette for at Brukstomta Næringspark AS kan ta dette prosjektet videre med andre samarbeidspartnere på en best mulig måte, blant annet ved å la analyser og lignende bli gjort tilgjengelig videre i prosjektet. opplyser Bondø.

Selskapet har ikke besvart NT24s spørsmål om hvilke faktorer som har vært utslagsgivende for beslutningen, eller om selskapet utreder andre lokaliteter for settefiskproduksjon.

SALMONOR-SJEFEN: Vibecke Bondø  Foto: Sturla Nordbøe / Namdalsavisa

Ordføreren: – Jeg er skuffet

Salmonor søkte i 2018 Nordland fylkeskommune om å få starte settefisk ved Brukstomta Næringspark i Bindal. Omsøkt bruttoproduksjon var satt til 1.800 tonn, tilsvarende om lag fem millioner settefisk, årlig. Kostnadsrammen for prosjektet var etter det NT24 erfarer satt til mellom 150 og 300 millioner kroner. Settefiskanlegget var planlagt med et samlet areal på 24.000 kvadratmeter.


Vil øke produksjonen fra 6,5 til ti millioner smolt

Til sammen er det planlagt investeringer for en halv milliard på Osan.


Storprosjektet ville ha betydd mye for Bindal, understreker ordfører Britt Helstad.

– Ja, utvilsomt. Både i en utbyggingsfase og i drift ville prosjektet tilført Bindal etterlengtet næringsaktivitet og sysselsetting. Jeg er skuffet over beslutningen, men respekterer selvsagt Salmonors avgjørelse. Jeg skulle veldig gjerne sett at Salmonor etablerte seg med mer virksomhet i kommunen, men nå må vi bare snu oss rundt og snakke med andre aktører, sier Helstad.

Brukstomta Næringspark inkluderer 14.000 kvadratmeter bygningsmasse som tidligere huset hjørnesteinsbedriften Bindalbruket, som gikk konkurs i 2013.

Industribygninger og tilhørende tomt eies i dag av Brukstomta Næringspark AS. Det kommunale foretaket har de siste årene investert i tilrettelegging av bygninger og øvrig areal for å tiltrekke seg næringsaktører. Kommunen har blant annet brukt ti millioner kroner på utfylling og etablering av industrikai tilknyttet anlegget.

I dag er to næringsaktører leietakere ved anlegget: Den reetablerte dørprodusenten Bindalsbruket AS og Norse Aqua AS, som utvikler og leverer utstyr til havbruksnæringa.


Lars Berg-Hansen selger Norseaqua til Cageeye

– Babyen min er blitt voksen og har flyttet ut, men det er riktig for Norseaqua og riktig for meg, sier 29-åringen.


Ser framover

Selv om Salmonors storinvestering glapp, er ikke styreleder Frode Næsvold i Brukstomta Næringspark beredt til å slukke lysene og vri om nøkkelen på industriområdet.

– Absolutt ikke. Settefisk er fortsatt et av sporene vi jobber langs. Området har allerede klargjort infrastruktur for etablering av settefiskanlegg. Området er klarert for vannuttak, kaia er på plass og vi kan tilby konsesjonskraft, sier Næsvold.

Han trekker også fram beliggenheten som et trekkplaster.

– Settefiskproduksjon foregår som regel i utløpet av et vassdrag, og beliggenheten er gjerne temmelig usentral. Her kan vi tilby arealer og fasiliteter i hjertet av kommunesenteret, med handel, offentlige tjenester og fritidstilbud i umiddelbar nærhet, lover Næsvold.

Også oppdrett av rognkjeks og berggylt, som brukes som lusespisere i oppdrettsanlegg, er høyaktuelt. Næringsparken har konsesjon for etablering av rensefiskproduksjon, og Næsvold bekrefter at selskapet Helgeland Lumpfish jobber aktivt for å etablere seg i Bindal.

– I tillegg jobber vi med konkrete interessenter som har vist interesse for å etablere seg i næringsparken. I og med at det ikke blir noe av Salmonors planer i Bindal, kommer vi til å gå bredere ut i markedet for å vekke interessen, sier Næsvold.

SER MULIGHETENE: Frode Næsvold (styreleder i Bindalsbruket Næringspark) og Britt Helstad (ordfører i Bindal) mener at flere ser muligheter i Bindal, både blant ungdommen som deltok på onsdagens yrkesmesse og blant næringsaktører som vurderer etablering i kommunen. 

En positiv boost

Det kan saktens trenges. Bindal er blant kommunene i Norge med størst andel eldre. I årene som kommer vil omsorgsbyrden på de yrkesaktive øke kraftig om ikke kommunen lykkes i å tiltrekke seg næringsaktører og tilflyttere i yrkesaktiv og fruktbar alder.

– Det har nok vært en holdningsendring til hva det vil si å være en næringsvennlig kommune. Kommunen spiller en mer aktiv rolle som tilrettelegger, sier Britt Helstad, for anledningen på utdanningsmesse i den nybygde skolen i Terråk. Her informeres morgendagens verdiskapere om mulighetene for å jobbe, bo og leve i bygda.

– Det handler selvsagt om å sørge for gode tjenester for å gjøre oss attraktive for oppvoksende bindalinger. Men vi må også jobbe aktivt for å skape gode rammevilkår for næringslivet. Tiltakene har allerede gitt resultater, og jeg tror at vi kommer til å lykkes, fortsetter ordføreren.

– Jeg opplever at stemninga er helt annerledes i dag enn for noen år siden. Det er mer nytenking og en helt annen dynamikk mellom næringsaktører og kommunen nå enn tidligere, avslutter Næsvold.