Her er de største skogkommunene i Trøndelag

Steinkjer suveren på skogtoppen

Til sammen ble det tatt ut 835.019 kubikkmeter trevirke til en verdi på 330 millioner kroner fra trønderske skoger i 2019.

MINDRE AVVIRKNING OG BEDRE PRISER: Selv om det i Trøndelag var noe reduksjon i antall kubikkmeter tømmer i 2019, så førte økte tømmerpriser til høyere utbetalinger til skogeierne. 

Nyheter

STEINKJER: Landbruksdirektoratet lager hvert år en statistikk over hvor virke som blir tatt ut fra norske skoger, og tallene for 2019 viser at i landet som helhet er det tatt ut 11 millioner kubikkmeter, som betyr 4,8 milliarder i verdi for skogeierne.

Tallene viser også at 2019 ble et rekordår når det gjelder gjennomsnittlig tømmerpris. Året sett under ett var tømmerprisen i fjor på 430 kroner per kubikkmeter.

– Vi hadde veldig høy tømmerpris på slutten av 2018, og den høye prisen fortsatte inn i 2019, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli på Landbruksdirektoratet.

Imidlertid falt etterspørselen utover året, og det gjorde at gjennomsnittsprisen for året under ett ble noe redusert. Og det er fare for at dette vil fortsette.

–Tømmerprisen varierer med etterspørselen etter trelast, kartong og papir, og mye tyder på at pristoppen er nådd for denne gangen, sier Solli.

Steinkjer suverent størst

I Trøndelag gikk avvirkinga noe ned i 2019.

– Det var flere kampanjer i Trøndelag for å få skogeierne til å ta ut litt mer tømmer i årene før, og ut fra statistikken kan det se ut som de virket. Disse kampanjene er nå over, og da er det ikke utenkelig at det påvirket hogstkvantumet i 2019, sier Solli.

Men på grunn av høyere priser fikk skogeierne i Trøndelag likevel mer utbetalt. I fylket ble det i 2019 tatt ut 835.019 kubikkmeter, og det hadde en verdi på drøyt 330 millioner kroner for skogeieren.

Det er svært store forskjeller i mellom trønderkommunene på hvilke mengder tømmer som blir tatt ut. Ingen er i nærheten av å true Steinkjer som den suverent største skogkommunen i fylket. I 2019 ble det hogd 91.753 kubikkmeter skog til en verdi på drøyt 36 millioner kroner.


Frisk satsing som skogsentreprenør

Nyetablerte Hatlinghus Skog AS inngår samarbeid med Nortømmer

Espen Hatlinghus og Kjell Ivar Sakshaug fra Steinkjer satser tungt som skogsentreprenører i det nyetablerte selskapet Hatlinghus Skog AS.


Videre på listen følger skogrike innlandskommuner, med Midtre Gauldal og Melhus på henholdsvis andre og tredjeplass. I begge kommunene sto skogen og dem som driver den for hogstverdier på mer enn 20 millioner kroner i 2019.Dårlige forhold

Så langt i år har forholdene i skogen vært vanskelige. Fra skogene i Namdalen meldes det om mye regn, lite snø og lite tele.

– Så langt har det vært vanskelig å få tatt ut det vi hadde planlagt, sier skogbruksleder Ola Sigurd Grongstad i Allskog.

Det betyr at hogstmaskiner som egentlig nå skulle ha vært i sving nærmere kysten, er flyttet opp i Indre Namdal der det i det minste er litt mer snø.