Nye regler i 2020

Dette vet du kanskje ikke om BSU?

Finansdepartementet med ny boliglånsforskrift som gjør det enklere å få innvilget lån som ung.

PRIVATØKONOM: Eldar Rønning i SpareBank 1 SMN. 

Nyheter

Det som er nytt i boliglånsforskriften med tanke på BSU fra 1. januar 2020 er at oppsparte midler på BSU nå kan tas med i beregningen i forhold til gjeldsgrad.

– Unge i Midt-Norge er flinke til å spare, og de begynner tidlig. Der mange måtte avslutte BSU-kontoen sin før, kan unge i dag fortsette sparingen. De nye reglene betyr at de kan fortsette å få skattefradrag på det de sparer og høy rente på det de har spart. Det gjør det enklere å få innvilget lån. Samtidig vil det kanskje bli lettere å komme inn på boligmarkedet for de flinkeste, forteller privatøkonom Eldar Rønning i SpareBank 1 SMN.

Dette er nytt fra 1. januar:

  • «Innestående midler på kundens boligsparekonto for ungdom (BSU-konto) på innvilgelsestidspunktet kan trekkes fra lånebeløpet ved beregning av gjeldsgraden».
  • «Innestående midler på kundens boligsparekonto for ungdom (BSU-konto) på innvilgelsestidspunktet kan trekkes fra lånebeløpet ved beregning av belåningsgraden».

Se lovdata.no

Enklere lån

Privatøkonomi Rønning forklarer at kravet i boliglånsforskriften er at du ikke kan låne mer enn fem ganger inntekt, altså du kan ikke ha en gjeldsgrad på mer enn fem. BSU blir telt med når det beregnes gjeldsgrad på inntil fem ganger inntekt. Det sparte beløpet trekkes fra lånebeløpet i beregningen, noe som i praksis kanskje gjør det litt enklere å få innvilget lån.

– Si at du trenger 2.000.000 kroner i lån til bolig, og har en inntekt på 350.000 kroner og egenkapital på 15 prosent. Du har stående 250.000 på BSU. Da kan du på «gamle regler» låne 1.750.000 kroner (gjeldsgrad 5 x inntekt, 350.000 x 5= 1.750.000) Med nye regler så trekkes de 250.000 kronene du har stående på BSU fra lånebeløpet i beregning av gjeldsgrad, noe som gir deg muligheten til å låne 2.000.000 kroner, sier Rønning.

Dette tror han mange ikke har fått med seg, selv om stadig flere benytter seg av BSU som spareform.

Fortsette med BSU etter boligkjøp

Denne nye tilpasningen i boliglånsforskriften med tanke på BSU kommer i tillegg til endringen som trådde i kraft 1. juli 2018.

– Den sa at BSU kan regnes med som egenkapital uten at du trenger å avslutte BSU kontoen. Du kan fortsette å spare, får rente og skattefradrag på BSU, selv om du kjøper bolig. Skal et ungt samboerpar låne 2.000.000 kroner, holder seg innenfor gjeldsgraden, men trenger 300.000 kroner i egenkapital (må ha 15 prosent). Har de dette til sammen på sine BSU-kontoer, får de låne to millioner. BSU blir telt som egenkapital, og de kan fortsette å spare, og få rente på sparepengene og skattefradrag.

– Snittinnskuddet på BSU for en kunde hos oss på 34 år er 134.000 kroner. Men vi forventer at dette blir høyere om noen år. De nye reglene for BSU spiller en viktig rolle her, siden de bidrar til at mange kan fortsette sparingen, selv om de kjøper bolig, forklarer Rønning.

Under 34 år

BSU er en spareordning for unge under 34 år. Man kan spare opp til 25.000 kroner i året og dette kan gi inntil 5.000 kroner mindre i skatt.

SpareBank 1 SMN ser en god utvikling i BSU-sparing blant sine unge kunder. I 2010 var det 2800 nye BSU kontoer som ble opprettet, i 2018 var det 4100 nye BSU kontoer og i 2019 så langt er det passert 4500 nye BSU kontoer. Kjønnsforskjellen er liten her med 51 prosent menn og 49 prosent kvinner, viser tall fra SpareBank 1 SMN.

– I dag er det flest kunder med BSU i aldersgruppen 23-25 år, med rundt 1500 i hvert årskull som har BSU. Mens blant 34 åringer er det 481 som har BSU konto stående. Mer enn en av tre av våre kunder sparer allerede i BSU, og de fleste begynner tidlig. Faktisk ligger snittalderen nede på 22,5 år, noe vi tror stemmer godt overens med at de fleste begynner når de jobber nok til å betale skatt, sier privatøkonomen.

Boliglånsforskriften ble fastsatt av Finansdepartementet 15. november 2019.