– Vi har en aktør som er interessert i å komme med et bud

De tidligere fabrikklokalene til Grilstad i Åsen har stått tomme i tre måneder. Megler Martin Udbye sier at fabrikken kan bli solgt innen kort tid.

TIL SALGS: Den tidligere Grilstad-fabrikken på Åsen har ligget ute for salg i et halvt år. Nå forteller megler Martin Udbye at en aktør er interessert i å komme med et bud på lokalene. Aktøren er interessert i å bruke tomta som den er, følge megleren. – Lokalene er spesialtilpasset kjøttforedling. Å bygge om til et annet formål blir kostbart, sier Udbye.  Foto: DNB Næringsmegling

Nyheter

LEVANGER: – Vi har en aktør som er interessert i å komme med et bud. Aktøren kom tidlig på banen, og har gjort en grundig vurdering av om lokalene kan nyttiggjøres på en god måte. Det er ikke gjort over natta. Interessenten ser for seg å bruke eiendommen som den er, og med hensikt på å skape arbeidsplasser etter hvert, sier Udbye.

– Hvor langt unna er dere å lande en avtale med denne aktøren?

– I løpet av et par uker så tror jeg vi har kommet til en enighet eller avklaring, svarer Udbye.

Har gjennomført fire visninger

Styret i Grilstad vedtok i februar 2019 å legge ned produksjonen på Åsen og flytte den til fabrikken i Brumunddal. Fabrikken ble lagt ut for salg i midten av september i fjor, og i slutten av oktober hadde Grilstad sin siste produksjonsdag i lokalene.

Megler Martin Udbye forteller at de har tatt kontakt med potensielle kjøpere, og at interessenter også har tatt kontakt med dem. I løpet av det siste halvåret har det blitt gjennomført fire visninger i lokalene.

– Et halvt år er ikke så lang tid for denne typen eiendommer. Det er et utfordrende geografisk område med noe begrenset næringsaktivitet i rundt. I Trondheim finnes det langt flere aktører som kan nyttiggjøre seg av arealet eller gjøre det om til boliger. Lokalene i Åsen er spesialtilpasset foredling av kjøtt. Det å kjøpe tomta for å rive den og bygge boliger anses som en kostbar inngangsbillett akkurat her, sier Udbye.

Vil ha klausul på rødt kjøtt

Driftsdirektør Morten Letnes i Grilstad forteller at bedriften har brukt noe tid på å flytte utstyr til Brumunddal etter nedleggelsen.

– Det har tatt litt tid å få lokalene i salgbar tilstand. Det har vært en del interessenter. Selv om lokalene ligger på Åsen, så er det en bra beliggenhet med tanke på å komme seg raskt på E6. For den rette kjøperen er det attraktive lokaler, sier Letnes.

Han påpeker at Grilstad ikke har det travelt med å selge lokalene.

– Vi har lagt fabrikken ut for salg med håp om å få den for markedspris, uten at jeg trenger å gå inn hva det er. Det er ikke uvanlig at slike næringsarealer kan stå i flere år.

Grilstad vil også vurdere å legge inn en klausul om at det ikke kan foredles rødt kjøtt i lokalene, noe som også begrenser antallet potensielle kjøpere. Etter det Trønder-Avisa erfarer har Ytterøykylling vært blant aktørene som har vurdert lokalene, men som har kommet fram til at det ikke er aktuelt å legge inn bud.

Håper på matforedling

Næringssjef Håkon Okkenhaug i Levanger kommune håper at en bedrift som driver med matforedling vil ta over lokalene.

– Det er en viktig arbeidsplass for distriktet, og Innherred er en av landets største matproduksjonsområder, sier han.

Okkenhaug peker på at Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa til sammen har et befolkningstall som utgjør 1,28 prosent av landet som helhet. Mens samme område består av 11 prosent av svineproduksjonen og 14,6 prosent av kyllingproduksjonen i Norge.

– Åsen er dessuten et tettsted i spennende utvikling, og vi venter at flere vil bosette der med ny E6. Det hadde derfor vært bra om det hadde blitt produksjon i lokalene igjen.