Moelven gikk 335 millioner i overskudd i fjor

Moelven omsatte for 10,2 milliarder i 2019, og leverte et driftsresultat på 335,4 millioner kroner.

Moelven Van Severen i Namsos.  Foto: Bjørn Tore Ness

Nyheter

Fjoråret ble et år preget av store svingninger for Moelven. Det viser det foreløpige driftsresultatet til konsernet.

– Første halvdel av året var meget solid, mens andre halvdel ble preget av usikkerhet i verdensøkonomien på grunn av handelskrig mellom Kina og USA, Brexit og mye tømmer i markedet som følge av barkebilleangrep og stormfellinger i Europa. Dette utfordret markedsaktiviteten og lønnsomheten for Moelven mot slutten av året, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA i ei pressemelding.

Mens 2018 var ett av de sterkeste årene i Moelvens historie, ble 2019 et mer ordinært år. Omsetningen i 2019 gikk ned med 723,3 millioner sammenlignet med året før, og driftsresultatet ble 250,8 millioner kroner lavere.

– Bransjen vår er ikke ukjent med slike svingninger, og dette viser hvor viktig det er med et kontinuerlig fokus på kostnadseffektiv drift og en bærekraftig struktur i konsernet, sier Kristiansen som er optimist for konsernets framtid.


Massiv satsing på ny industri i Namsos

Fabrikk-etablering kan gi inntil 150 arbeidsplasser

Innen to år ønsker Midt-Norsk Massivtre AS å etablere en fabrikk for produksjon av bygningselementer av massivtre i Namsos.


– Vi ser positive tendenser til en bedret markedsbalanse for Timber-divisjonen, som leverer trevarer og komponenter til det nasjonale og internasjonale industrimarkedet. Wood-divisjonen til Moelven, som retter seg mot byggevarehandelen og byggemarkedet, har hatt en sterk utvikling på interiørsiden, mens byggtreleveransene påvirkes av at nybyggaktiviteten har falt både i Norge og Sverige. For divisjon Byggsystemer, med limtre, kontorløsninger og byggmoduler, ble 2019 preget av noe lavere aktivitet. Spesielt innenfor byggmodul, hvor vi måtte redusere kapasiteten i deler av året. Dette ser nå ut til å bedre seg, og vi tror på et mer stabilt 2020 også for denne delen av virksomheten, forklarer Kristiansen.