Grønt lys for trøndersk oppdretts-vekst

Trøndelag fargelegges grønt etter at Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

GRØNT: Trøndelag fargelegges grønt, og får dermed ta del i havbruks-veksten. 

Nyheter

Det er klart etter at regjeringen har revidert trafikklysordninga for norsk havbruksnæring. Beslutningen kan gi en samlet vekst på om lag 23.000 tonn.

– Havbruksnæringen er en viktig næring for Norge. Den gir høy verdiskaping og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Vi sørger nå for fortsatt vekst i næringen, samtidig som vi tar villaksen på alvor, sier fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen.


Rødt, gult eller grønt?

Fiskeri- og sjømatministeren fargelegger kysten

I dag blir det kjent hvilke områder langs kysten som får lakse-vekst.


Oppdretterne i ni av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. To områder får gult lys: Karmøy til Sotra og Andøya til Senja. To områder får rødt lys: Nordhordland til Stad og Stadt til Hustadvika.

– For første gang får det røde lyset konsekvenser. Dette gjør vi av hensyn til miljøet, sier Sivertsen.

BLANKE ARK: Nye farger avgjør hvilke oppdrettere som får vokse de neste to årene.  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Rødt i to områder

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Fiskeri- og sjømatministeren har nå bestemt hvilke farger områdene skal ha:

  • Ni produksjonsområder får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensen til Jæren (1), Ryfylke (2), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Nord-Trøndelag med Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Kvaløya til Loppa (11), Vest-Finnmark (12), Øst-Finnmark (13).
  • To produksjonsområder får gult lys: Karmøy til Sotra (3) og Andøya til Senja (10). I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.
  • To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Nordhordland til Stadt (4) og Stadt til Hustadvika (5).

Faglige råd

Nærings- og fiskeridepartementet baserer fargeleggingen på naturfaglige råd. I områder der påvirkningen av lakselus har vært ulik i 2018 og 2019 har departementet gjort en samlet vurdering hvor også samfunnsøkonomiske konsekvenser har spilt inn. Dette er i tråd med Havbruksmeldingen.

– Vi har lagt særlig vekt på utviklingen i områdene når vi har tatt avgjørelsen om hvilken farge områdene skulle få, sier Sivertsen.

Havbruksnæringen kan vokse seks prosent, tilsvarende 33.000 tonn, i grønne produksjonsområder i 2020. Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon. Auksjonen skal etter planen gjennomføres før sommeren.