– Vi kan ikke bruke samme medisin og håpe på et nytt utfall

Learning Moment og Snorre Tørriseng mener det må nytenking til for å forhindre at folk faller utenfor arbeidslivet. Derfor er Rørvik-bedriften i ferd med å etablerte en velferds-lab.

NYTT INITIATIV: At flere unge i Nærøysund kommune står utenfor arbeidslivet tar Learning Moment og Snorre Tørriseng på alvor. De jobber nå med å etablere en velferds-lab som etter planen skal være et tilbud der næringslivet selv tar større ansvar for å få ungdommen i jobb.   Foto: Bastian Øien Alstad

Nyheter

RØRVIK: – Systemet slik det er i dag, er rigget på en måte som gjør at brukeren ikke føler seg delaktig, sier Snorre Tørriseng.

I tredje etasje i næringsklynga på Innovarena i Rørvik holder bedriften Learning Moment til. På hovedkvarteret i Rørvik har de tre ansatte, mens de også har et kontor i Trondheim der fem personer jobber.

Det private foretaket jobber med rekruttering, kompetanse og utenforskap – og Tørriseng mener NA-saken om Leif-William, og påfølgende saker om utenforskap blant ungdom, er bekymringsfullt for framtida i havbrukskommunen.

Derfor er han og selskapet i ferd med å etablere noe de kaller for en velferds-lab.

– Ser vi på det totale bildet har vi riktignok lav ledighet i Nærøysund, men det er også mye her vi ikke har løst. Vi må ikke slå oss til ro med dagens situasjon, og er nødt til å løse ting som ikke er bra. Det har alle et ansvar for – også næringslivet, sier Tørriseng og legger til:

– Samfunnskostnaden er stor, sier Tørriseng som henviser til en uttalelse av økonomi-professor og tidligere statsråd Victor Normann.

– Kostnaden ved utenforskap i arbeidslivet er i snitt 20 millioner kroner for et livsløp – kostnaden ved et inkluderingsforløp er langt lavere – det lønner seg for kommunene å få ungdom inn i arbeidslivet.

ENGASJERT: Bare timer etter NA publiserte et leserinnlegg av Snorre Tørriseng (til ventre) troppet den pensjonserte læreren Harald Marsdal Hanssen opp på kontoret til Learning Moment for å komme med innspill til velferds-labben.   Foto: Bastian Øien Alstad

Mer ansvar til næringslivet

At en av hovedutfordringene til Nærøysund kommune er rekruttering av riktig arbeidskraft, gjør at Tørriseng mener det er naturlig at et slikt prosjekt blir gjennomført i kommunen.

– Skal vi få til en vekst i havbruksbransjen, må infrastrukturen rundt være like bærekraftig. Per i dag har vi ikke noe særlig svar på hvordan vi skal kunne rekruttere nok arbeidskraft til å sørge for et bærekraftig samfunn med havbruk som primærnæring, sier Tørriseng.

– Hva er en velferds-lab?

– Vi er fortsatt i en fase der vi holder på med å forme hvordan dette skal bli, og vil fortsette med det gjennom en dialog med både næringslivet og det offentlige. Vi har likevel en klar tanke om at dette er et initiativ fra næringslivet til å hjelpe offentlig sektor med de utfordringene vi sammen har, sier Tørriseng.

– Må bli sett og anerkjent

– Hva kan dere gjøre, som ikke Nav kan?

– Det gjenstår å se. Vi har ikke mikset så mye i «labben» ennå, men vi mener det trengs en ny måte å tenke på. Det som er viktig er at brukeren står i sentrum. Vi opplever at systemet slik det er i dag, gjør at brukeren føler at han eller hun ikke er delaktig. Brukeren må bli sett og anerkjent for sine styrker og det vedkommende er god på, sier Tørriseng som videre mener at næringslivet må ta et større ansvar enn det de gjør i dag.

– For å forhindre utenforskap må vi tørre å gi personer med hull på cv-en muligheten, og vi må åpne for få funksjonshemmede ut i arbeid. Men for å gjøre disse til en suksess i arbeidslivet, er vi nødt til å jobbe annerledes når vi skal finne hvilke arbeidsoppgaver som passer vedkommendes kompetanse best.

– Når er velferds-labben operativ?

– Selskapet er allerede en velferds-lab og nå har vi planer om å samle næringslivet for å konkretisere videre arbeid, og så får vi ta det derfra, sier Tørriseng.