Bjørn føler seg overkjørt av kommunens største grunneier

Meraker Brug eier nesten hele Meråker kommune – men vil gå rettens vei for å kjøre over eiendommen til Bjørn Nagel Høgmo. Nå har han fått nok.

FRYKTER KJØRESKADER: Bjørn Nagel Høgmo føler seg liten i møte med kommunens største grunneier. Han eier en liten tomt, omringet av Meraker Brug – likevel er det gjennom akkurat hans tomt bruket nå går rettens vei for å kjøre til inntaket ved Reinåa kraftverk.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Jeg synes Meraker Brug kjører over folk. Det irriterer meg.

Bjørn Nagel Høgmo
Nyheter

MERÅKER: Meraker Brug jobber med å bygge et vannkraftverk i Reinåa i Meråker. I betingelsene fra NVE, som har gitt dem konsesjon, står det imidlertid at kraftverket skal bygges veiløst. Altså får de ikke lov til å kjøre i terrenget for å komme seg inn til inntaket. Det går heller ingen vei inn dit.

Bruget eier nesten hele kommunen, og hele det aktuelle området, med unntak for eiendommen til Bjørn Nagel Høgmo. På eiendommen hans er det inntegnet en gammel trasé som stopper omtrent ved eiendomsgrensa mot Meraker Brug – men et godt stykke unna inntaket. Denne traseen går bruket nå rettens vei for å få benytte seg av.

– Jeg føler meg bokstavelig talt overkjørt. Traseen er i svært dårlig forfatning, og det har rast ut masse flere steder. Den er ikke egnet til å transportere større kjøretøy, om noen kjøretøy overhodet, til vannkraftverket, sier Høgmo.

Frykter skader

Han frykter at eiendommen hans vil bli skadet dersom Meraker Brug får gjennomslag for å benytte traseen på eiendommen hans.

– Jeg ser et stort potensial i eiendommen min, og har planer for å utvikle den til opplevelsesnæring. Det forutsetter at mest mulig på eiendommen forblir uberørt, sier han.

Høgmo driver til daglig bedriften Verform AS i Meråker, og sier han ønsker å være med og bidra til næringsutvikling i kommunen. Måten Meraker Brug går fram på, mener han imidlertid ikke er gunstig.

– Jeg synes Meraker Brug kjører over folk. Det irriterer meg. Jeg har krefter og ork til å ta denne kampen, men det koster mye, sier han.

Må rette opp terrengskader

Høgmo viser til uttalelser fra Meraker Brug om at utbyggingen av vannkraftverket ikke skal medføre store terrenginngrep.

Samtidig har NVE gitt bruket påpakning for å ha påført kjøreskader i terrenget, på vei inn til kraftverket. Disse skadene må de rette opp. Per Hembre i Meraker Brug sier at kjøreskadene oppsto fordi de ikke rakk å få inn alt utstyret på vinterveien.

– Mesteparten av transporten har foregått på vintervei. Når man får pakket snøen godt har vinterveien god bæreevne, og når våren kommer er det ingen spor etter denne. I fjor kom imidlertid våren fort, og vi rakk ikke å gjøre oss ferdig. Da ble det noen kjøreskader, sier han.

Han sier at de ikke vil kjøre tunge maskiner på veien til Høgmo, og at de til våren vil rette opp det de kan av skadene fra anleggsarbeidet.

STEVNET: Meraker Brug AS har stevnet Bjørn Nagel Høgmo (t.h.) for retten, slik at de kan tvinge fram en veiløsning over eiendommen hans. Høgmo og hans advokat, Eirik Bøe Sletten, mener veien som foreslås brukt er direkte farlig, og best betegnet som en utrast sti. De reagerer kraftig på at kommunens største grunneier går til sak.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Ingen skogsbilvei

Den inntegnede traseen på eiendommen til Høgmo er ikke i god forfatning, ifølge grunneieren selv. Han viser til flere dokumenterte ras fra veien, og sier han selv ikke benytter seg av traseen, nettopp fordi den er så rasutsatt.

– De søker rettighetene til å benytte en vei, men dette er ingen vei. Det er en utrast gammel sti, sier Høgmo.

Han mener framtredenen til Meraker Brug gjør det utrygt for andre som vil satse på utmarka i kommunen.

– Skal du flytte dit og satse på noe nå, må du ettergå alt av gamle avtaler og dokumenter i detalj, og sette av penger til advokat. Slik føler jeg det er blitt nå. Det oppleves som uforutsigbart, sier han.

Vil koste på veien

Per Hembre i Meraker Brug sier veisaken mot Høgmo først og fremst handler om å sikre veirettigheter for å kunne utføre tilsyn og vedlikehold.

– Med veien på eiendommen hans kan vi ta oss halvveis inn til inntaket, og gjøre unna to tredjedeler av stigningen. Resten av veien må vi gå til fots. Det er kortere å gå derfra enn fra vår egen eiendom, sier han.

Han sier de vil ta hensyn til veiens farbarhet, og vedlikeholde den i henhold til den belastningen de måtte påføre.

– Det er helt normal praksis å bidra med vedlikehold når man bruker en sånn vei. Dette skal nok gå veldig bra, sier han.

– Høgmo føler seg overkjørt av en større grunneier. Hva tenker du om det?

– Jo da. Det er blitt en populær frase som blir brukt, ser jeg. Vi har prøvd å få til en minnelig avtale, men alle våre forslag har blitt avvist. Vi har ikke noe ønske om å gå til sak mot folk, men har ikke annet valg når motparten ikke er villig til å møtes for å diskutere et samarbeid, sier han.

– Stemmer ikke

Høgmo mener det er kortere fra Meraker Brugs anleggsvei enn det er fra hans trase, og at uttalelsene til Hembre ikke stemmer.

– Det er faktisk feil. I tillegg må vi huske at de siste 200 til 300 meterne av traseen min ikke er utarbeidet av maskiner. Det er bare en sti. Dette henger ikke på greip, sier han.