Enorm mangel på IT-kompetanse i Trøndelag

Omstillingsvillige trøndere søkes til kode-camp med jobbgaranti

Selskapet Academy etablerer seg i Trøndelag og leter etter ti innfødte som vil bytte karriere og bli IT-utvikler.

KODEHODEJAKT: Johan Bäck Persson, administrerende direktør i Academy, etablerer seg i Trondheim. Nå er han på jakt etter ti motiverte trøndere som ønsker en ny karriere. 

Nyheter

TRONDHEIM: Trønderske arbeidsgivere skriker etter arbeidskraft med IT-kompetanse. Nå tilbyr det private utdanningsselskapet Academy jobbgaranti for personer som gjennomgår et skreddersydd utdanningsprogram som lar deltakerne bli IT-konsulent på tolv uker.

Opplæringen er basert på treningsmetoden Accelerated Learning, og er et intensivt løp der kandidatene går gjennom like mye koding som i en vanlig bachelorgrad.

– Dette har vist seg å være et populært tilbud. Da vi lanserte det første programmet vårt i Oslo måtte vi stenge søknadsprosessen to måneder før tida. Vi tror at det også i Trøndelag er mange som ønsker seg en ny karriere, kanskje har de havnet på feil hylle, eller så er de klare for noe nytt. Da er dette sjansen du har ventet på, forklarer Johan Bäck Persson, administrerende direktør i Academy.

Gratis utdanning, med betingelser

Academy tilbyr tolvukersprogrammet gratis til kandidatene som får tilbud om studieplass. Etter endt utdanning får deltakerne fast jobb i søsterselskapet Academic Work, et bemannings- og rekrutteringsselskap som forsyner IT-baransjen med arbeidskraft. Alle som deltar i tolvukersprogrammet forplikter seg til å stå ett år i stillingen, mot en garantilønn på minimum 400.000 kroner.

– De skal ikke sitte på et kontor hos oss. Målet er selvsagt å få utviklerne ut i arbeid for våre kunder, sier Magnus Pettersen, kontorsjef i Academic Work i Trondheim.

Flere av kandidatene som får plass på det første IT-programmet som gjennomføres i Trondheim, kan se fram til å jobbe for finansteknologi-selskapet Signicat.

Pettersen understreker at Trondheim og resten av Trøndelag i utgangspunktet har brukbart tilfang av kompetente IT-folk fra NTNU. Regionen rammes imidlertid av "hjerneflukt" ved at studentene gjerne flytter til mer sentrale strøk på Østlandet etter endt utdanning.

– I årene som kommer vil dessuten etterspørselen etter IT-utdannede øke i de fleste sektorer. Det er ikke bare IT-bransjen selv som trenger folk. Behovet er stort i alle deler av næringslivet og ikke minst i det offentlige. Arbeidsgivere er nødt til å tenke nytt i tiden som kommer, og jeg tør påstå at om du ikke allerede nå tenker utvikling og alternativ rekruttering kan man stå i fare for å avvikles. sier Pettersen.

Bratt læringskurve

Academy reklamerer med å tilby kodekunnskap på bachelor-nivå på kun tolv uker.

– Hvordan får dere til det?

– Utdannelsen er praktisk orientert med konkrete oppgaver som er relevante for yrkesrollen de skal inn i. Skoledagene varer fra ni om morgenen til fem om ettermiddagen, og i tillegg stiller vi krav til deltakerne bruker deler av fritiden sin til å forberede seg til det som skal skje neste skoledag, sier Pettersen, som ikke legger skjul på at utdanningstilbudet gir en bratt læringskurve.

– Hvilke kandidater er dere på jakt etter?

– Vi bryr oss ikke så veldig mye om bakgrunn og erfaringer. De to viktigste faktorene er evnen til å løse logiske problemer og indre motivasjon, forklarer Pettersen.

I søknadsprosessen må kandidatene gjennomføre tester for å avdekke både analytiske og personlige egenskaper.

Truer teknologihovedstaden

Eirik Kristiansen er styreleder i Dataforeningen i Midt- og Nord-Norge. Han bekrefter at det er stor mangel på kodehoder i Trøndelag.

– Det er bare å ta en titt på stillingsannonsene på Finn.no. Det finnes hundrevis av ledige stillinger. Selskapene i Trøndelag skriker etter utviklere, systemarkitekter og annen kvalifisert arbeidskraft, sier Kristiansen.

Han mener at kompetansemangelen på sikt kan true sentrale teknologimiljøer i trønderhovedstaden.

– Hvis vi skal beholde statusen som IT-hovedstad i Norge, er vi helt avhengige av rekruttering, sier Kristiansen.

MANGFOLD: Eiirik Kristiansen vil ha flere folk og mer mangfold inn i IT-bransjen.  Foto: Privat

Kristiansen tror at Academy-etableringen kan være et nyttig bidrag til å dekke etterspørselen, og mener at tilbudet om karrierebytte kan være bra for IT-sektoren.

– I årene som kommer skal IT-bransjen bidra til å løse store samfunnsutfordringer, blant annet innen helse. Jeg tror definitivt ikke at det er noen ulempe at det hentes inn mennesker med erfaringer fra andre deler av arbeidslivet. Vi trenger mer mangfold, understreker Kristiansen.

PS: I dag leverer Kompetansebehovsutvalget den siste av i alt tre innstillinger til forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim. Rapporten slår i likhet med en rekke tidligere undersøkelser fast at Norge mangler kvalifisert arbeidskraft i en rekke sektorer, og at mangelen er særlig stor i IKT-bransjen.